Patientinformation om hudforyngelse med IPL

Mange mennesker oplever, at deres teint bliver mere ujævn med alderen. Solskader eller røde karsprængninger giver et uensartet og ældet udtryk. Men smuk teint hører ikke kun ungdommen til. Hudforyngelse, som også går under navnet photorejuvenation, er en behandlingsform med IPL/Ellipse.

Inden du kommer til behandling, skal du ind til en forundersøgelse hos en sygeplejerske. Her ligger i en behandlingsplan for, hvad du ønsker at opnå med behandlingen. Du er til denne forundersøgelse velkommen til at tage en pårørende med.

 

HVAD ER IPL?

IPL / Ellipse  udsender korte impulser af meget intenst lys, såkaldt Pulserende Højenergilys, inden for det synlige spektrum. Foreløbige undersøgelser viser, at Ellipse® er mere effektiv og mere hudvenlig end de klassiske hudforyngende lasere.

 

HVORDAN VIRKER IPL?

Lyset som Ellipse apparatet udsender opsuges af blodets røde farvestof, hæmoglobin, og lysenergien omdannes inden for millisekunder til varmeenergi. Varmen, som udvikles inde i karret ødelægger karvæggen, og dermed forsvinder det generende kar. Jo lysere huden er, des mere lysenergi vil der sætte sig i karret. Vinterbleg hud opnår altså bedst effekt ved behandling for karsprængninger med Ellipse/IPL.

Ved behandlingen af solskader opsuges højenergilyset af det farvede pigment i skaderne . Når lyset opsuges omdannes det ligeledes til varme, og solskaderne forsvinder eller bliver lysere i farven. Inden solskaderne forsvinder  bliver de  mørkere i farven og skaller herefter af.

 

ER LYSET FARLIGT?

Nej. Lyset, som Ellipse danner, ligger udelukkende i det såkaldte røde spektrum. Der forekommer ingen farlig (ioniserende) stråling som fra eksempelvis ultraviolet lys. Der er altid en risiko for forbrænding af huden ved brug af laser og  Ellipse (IPL). Denne risiko er meget lille ved bleg hud. Ved mørkere hudtyper øges risikoen.

Ved al laserbehandling eller højenergi-lysbehandling af hud er der en potentiel risiko for ardannelse. De er sjældne, men mulige komplikationer er:

Ardannelse, hyppighed 0,01%

Pigmentforandringer, hyppighed 0,01%

Forbrændinger. Det er vigtigt, at du kontakter klinikken, hvis du oplever vabler eller misfarvninger af huden. Forbrændinger er oftest overfladiske og behandles med klorhexidin creme. Overfladiske forbrændinger kan give overfladiske sår med efterfølgende lys- eller mørkfarvning af huden. Hudfarven normaliseres dog som regel efter 3 til 6 mdr.

Rødme: Rødmen i huden efter behandling vil som oftest forsvinde efter 2-3 dage.

 

HVOR EFFEKTIV ER BEHANDLINGEN?

Du vil som regel allerede efter første behandling kunne se en tydelig reduktion af karsprængninger og solskader. Ved behandlingen bliver hudens struktur forbedret. Huden ses og føles glattere, rynker reduceres ikke, men huden bliver mere frisk og ensartet i overfladen. Du skal påregne 3-5 behandlinger med minimum 4 ugers interval. Vedligeholdelsesbehandlinger vil altid komme på tale for at bevare det opnåede resultat.

 

FORHOLDSREGLER INDEN BEHANDLING

Du skal møde til behandling fri for make-up i det hudområde, der skal behandles

Du bør ikke solbade, tage solarium eller bruge selvbruner 1 måned inden behandlingen

 

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Laserhovedet er en 1 x 5 cm glaskrystal, krystallet placeres på huden i en kold og klar gel og fra krystallens hoved føres lysstrålen til huden. Både kar og solskader påvirkes af lyset og vil enten forsvinde med det samme eller efter nogle uger.

 

GØR BEHANDLINGEN ONDT?

Lysimpulserne mærkes som varme prik i huden. Derefter kan man føle en varm fornemmelse, og der kan komme en let kløe i nogle minutter efter behandlingen.

 

EFTER BEHANDLINGEN?

Der kræves normalt ingen efterbehandling.

Huden i det behandlede område kan hæve lidt og blive rød og varm. Du kan ligeledes få en sviende, lidt brændende fornemmelse i huden. Det skyldes, at der i karvæggen sidder celler, der indeholder et stof, der hedder histamin. Disse celler bliver ødelagt samtidig med karvæggen, og histaminet trænger ud i vævet og giver den sviende fornemmelse.

Alle disse gener forsvinder i løbet af nogle timer eller dage. De kan lindres med fx kolde omslag. I nogle tilfælde er hævelsen mere udtalt. Dette ses specielt efter første behandling, hvor mange kar ødelægges på én gang. Det er som regel tegn på, at området er velbehandlet.

Når man behandler i et område med fx fregner eller hår, kan fregnerne eller håret forsvinde; i visse tilfælde permanent.

Solbadning og solarium bør undgås 14dage  efter behandlingen. Vi anbefaler du dagligt anvender creme med solfaktor. Forår og sommer gerne faktor 50

Du kan lægge make-up på huden umiddelbart efter behandlingen.

 

HVILKE OMRÅDER KAN BEHANDLES?

Hyppigst behandles hele ansigtet, næse, kinder eller bryst, men alle krops- og ansigtsområder kan behandles.

 

KAN MAN BEHANDLES I FORBINDELSE GRAVIDITET OG AMNING?

Du kan behandles med Ellipse som ammende, men ikke hvis du er gravid.

 

ER DER HINDRINGER FOR BEHANDLINGEN?

Hudforyngende behandling kan foretages på næsten alle patienter. Dog med undtagelse af patienter, som er i behandling med medicin, der øger lysfølsomheden fx visse malariamidler, tetracyklinpræparater og klorpromazin-derivater.

Ved hudforyngende behandling med Ellipse er der, specielt hos mørkere og asiatiske hudtyper risiko for øget pigmentproduktion efter behandlingen. Derfor anbefaler vi kun behandlingen til relativt lyse hudtyper. Ligeledes skal du undgå sol 4 uger inden behandlingen

 

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet. Efter informationen omkring hudforyngelse med IPL er givet både skriftligt og mundtligt, kan behandlingen finde sted.

Der vil fortsat kunne komme nye karsprængninger eller solskader, dels afhængig af arv og miljø og ikke mindst afhængig af, hvordan du i øvrigt behandler din hud. Men det er muligt at gentage behandlingen flere gange, hvis det skulle være ønsket.

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

 

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

 

Patientinformation om hudforyngelse med IPL – version 11-03-2019

 

AK Nygart er en af de første private klinikker i Danmark, der startede behandlinger ved hjælp af højenergilys.