Patientinformation om behandling af blodsprængninger med Ellipse

HVAD ER ELLIPSE?

Ellipse udsender korte impulser af meget intenst lys, såkaldt Pulserende Højenergilys, inden for det synlige spektrum. Foreløbige undersøgelser viser, at Ellipse® er mere effektiv og mere hudvenlig end de klassiske lasere, som hidtil har været anvendt til behandling af blodsprængninger.

HVORDAN VIRKER ELLIPSE?

Lyset opsuges af blodets røde farvestof, hæmoglobin, og lysenergien omdannes inden for millisekunder til varmeenergi. Varmen, som udvikles inde i karsprængningen/blodsprængningen, ødelægger karvæggen, og dermed forsvinder det generende kar.

Inden lyset rammer karsprængningen, skal det igennem huden. Jo lysere huden er, des mere lysenergi vil der sætte sig i karret, og modsat: Jo mørkere huden er, des mindre lysenergi vil der blive afsat i huden. Vinterbleg hud opnår altså bedst effekt med Ellipse.

ER LYSET FARLIGT?

Nej. Lyset, som Ellipse danner, er udelukkende i det såkaldte røde spektrum. Der forekommer ingen farlig (ioniserende) stråling som for eksempel ultraviolet lys. Som ved al laserbehandling eller højenergi-lysbehandling af hud er der en minimal, men potentiel risiko for forbrænding med en evt. efterfølgende ardannelse.

Ved al laserbehandling eller højenergi-lysbehandling af hud er der en potentiel risiko for ardannelse. De sjældne, men mulige komplikationer er:

  • Ardannelse, hyppighed 0,01%
  • Pigmentforandringer, hyppighed 0,01%
  • Forbrændinger. Det er vigtigt, at du kontakter klinikken, hvis du oplever vabler eller misfarvninger af huden. Forbrændinger er oftest overfladiske og behandles med Clorhexidincreme. Overfladiske forbrændinger kan give overfladiske sår med efterfølgende lys- eller mørkfarvning af huden. Hudfarven normaliseres dog som regel efter 3 til 6 mdr.
  • Rødme. Rødmen i huden efter behandling vil som oftest forsvinde efter 2-3 dage.

HVOR EFFEKTIV ER BEHANDLINGEN?

Du vil som regel allerede efter første behandling kunne se en tydelig reduktion af karsprængningerne.

Mængden og typen af karsprængninger er afgørende for, hvor mange behandlinger du skal have for et tilfredsstillende resultat.

Ved behandling af karsprængninger i ansigtet skal du regne med 1–4 behandlinger med ca. 3-4 ugers interval. En realistisk forventning til behandlingen er en reduktion af karrene på ca. 80-90%. Vedligeholdelsesbehandlinger vil altid komme på tale for at bevare det opnåede resultat.

Forholdsregler inden Ellipsebehandling:

  • Du skal møde til behandling fri for make-up i det hudområde, der skal behandles
  • Du bør ikke solbade, tage solarium eller bruge selvbruner 1 måned inden behandlingen

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Laserhovedet er en 1 x 5 cm glaskrystal. Krystallet placeres på huden i en kold og klar gel og fra krystallens hoved føres lysstrålen til huden. Alle kar inden for området påvirkes af lyset og vil enten forsvinde med det samme eller efter nogle uger. Hele området med karsprængninger behandles hver gang.

GØR BEHANDLINGEN ONDT?

Lysimpulserne mærkes som varme prik i huden. Derefter kan man føle en varm fornemmelse, og der kan komme en let kløe i nogle minutter efter behandlingen.

EFTER BEHANDLINGEN?

Der kræves normalt ingen efterbehandling. I modsætning til den gammeldags laser får du ikke blå mærker efter behandlingen.

Huden i det behandlede område kan hæve lidt og blive rød og varm. Du kan ligeledes få en svidende, lidt brændende fornemmelse i huden. Det skyldes, at der i karvæggen sidder celler, der indeholder et stof, der hedder histamin. Disse celler bliver ødelagt samtidig med karvæggen, og histaminet trænger ud i vævet og giver den svidende fornemmelse.

Alle disse gener forsvinder i løbet af nogle timer eller dage. De kan lindres med fx kolde omslag. I sjældne tilfælde kan hævelsen være mere udtalt. Dette ses specielt efter første behandling, hvor mange kar ødelægges på én gang. Det er som regel tegn på, at området er velbehandlet.

Når man behandler karsprængninger i et område med fx fregner eller hår, kan fregnerne eller håret forsvinde; i visse tilfælde permanent.

Solbadning og solarium bør undgås i mindst 30 dage efter behandlingen. Du må dog gerne opholde dig i solen efter behandling, så længe du flere gange dagligt benytter solbeskyttelse med minimum faktor 25.

Du kan lægge make-up på huden umiddelbart efter behandlingen.

HVILKE OMRÅDER KAN BEHANDLES?

Hyppigst behandles næse, kinder, bryst og ben.

KAN MAN BEHANDLES I FORBINDELSE GRAVIDITET OG AMNING?

Du kan behandles med Ellipse i forbindelse med amning, men ikke hvis du er gravid.

ER DER HINDRINGER FOR BEHANDLINGEN?

Lysbehandling for karsprængninger kan foretages på alle patienter undtagen patienter, som er i behandling med medicin, der øger lysfølsomheden (fx visse malariamidler, tetracyklinpræparater og klorpromazin-derivater). Patienter, som behandles med disse typer præparater, kan eventuelt efter aftale med behandlende læge holde pause i ca. 1 uge inden Ellipsebehandlingen.

Efter informationen omkring behandling af karsprængninger med IPL er givet både skriftligt og mundtligt, kan behandlingen finde sted.

 

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet.

Der vil fortsat kunne komme karsprængninger, afhængig af arv og miljø og ikke mindst afhængig af, hvordan du i øvrigt behandler din hud. Det er muligt at gentage behandlingen flere gange.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb på AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

Patientinformation om Ellipse/karsprængninger – version 21-08-2017