Patienter vi ikke opererer

Vi gør opmærksomme på, at det altid er plastikkirurgen og anæstsilægen der bestemmer hvem der forsvarligt kan opereres og bedøves i vores regi. Der kan være yderligere sygdomme vi ikke har listet her der ikke egner sig til operation.
Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.

Vi kan ikke tilbyde operation hvis du fejler en af følgende:

Asa 3 eller over
Alder over 65
Anæmi vi opererer ikke med hb  mindre end 6,8 Mmol/l.
Anæstesi Kendt med tidligere alvorlige komplikationer til anæstesi
Biologiske lægemidler ved gigtlidelser
Blødningsforstyrrelse Unormal
BMI over 30
Epilepsi pt med anfald inden for de seneste 2 år
Gastric bypass opererede Der ønsker body lift
Hjerte- kar lidelser Tidl. Tromboemboliske sygdomme, herindunder livslang AK
behandling
Apoplexia cerebri
Ustabil angina pectoris
AMI
Hjertesvigt
Hjerteklapsygdom  alle nævnte er ASA 3 og kan ikke opereres her.
Hypertension Ubehandlet eller dårligt kontrolleret ( Blodtryk >140/90
skal henvises til egen læge før videre kontrol og evt. behanling
Efter startet behandling skal t vente 4-6 uger med
planlagt operation
Hypertermi Malign
Klorhexidin Allergi
Kol
Latex Allergi
Lever funktion nedsat
Luftvej Potientielt eller kendt vanske luftvej
Lungefunktion forringet Relevante undersøgelser af lungfunktion ex spirometri
FEV, Sp02 til vurdering
Medicin Patienter der er under udredning eller ikke er velreguleret
MRSA eller andre infektioner
Nyrer funktion nedsat
Psykiatriske patienter Milderer velbehandlede psykiske lidelser kan vurderes
Søvnapnø  Svær
Stofmisbruger
Transplanterede patienter
Type 1 diabetis
Type 2 diabetis Hvis dårligt reguleret
Listen er ikke endelig og AK Nygart forbeholder sig altid ret til at afvise patienter, der vurderes fysisk, psykisk eller socialt uegnet til operation.

Har du fundet den behandling, du ønsker?

Book tid til en uforpligtende forundersøgelse nu.

BOOK NU