Patienter, vi ikke opererer

Vi gør opmærksom på, at det altid er plastikkirurgen og anæstesilægen der bestemmer hvem der forsvarligt kan opereres og bedøves i vores regi. Der kan være yderligere sygdomme vi ikke har listet her der ikke egner sig til operation.
Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.

Vi kan ikke tilbyde operation, hvis en eller flere af følgende punkter passer på dig:

Alder over 65 år.

BMI (Body Mass Index) over 30. Beregn dit BMI her.

Gravide.

Allergi overfor latex eller klorhexidin.

• Tidligere tilfælde med alvorlige komplikationer til narkose, eller hvis der i den nærmeste familie er kendte genetisk betingede alvorlige komplikationer til narkose.

Diabetes type 1.

• Diabetes type 2, hvis dårligt reguleret.

• Visse typer af blødningsforstyrrelser (f.eks. faktor V Leiden på begge gener (homozygot)).

Forhøjet blodtryk, hvis ubehandlet eller dårligt reguleret.

Sygdomme i hjerte-kar-systemet, f.eks. livslang behandling med visse typer blodfortyndende medicin efter tidligere blodprop i hjertet eller hjernen, ustabil angina pectoris, hjerteklapsygdom eller hjertesvigt.

Epilepsi, med mindre man har været uden anfald i minimum 2 år.

• Væsentligt nedsat funktion af lunger, nyrer eller lever.

• Svær søvnapnø.

• Aktive stofmisbrugere.

Organtransplanterede patienter.

Gastric bypass-opererede som ønsker body lift.

• MRSA positiv, kontakt i så fald klinikken.

• Kørestolsbrugere, grundet ASA-klassificering.

 

Listen er ikke endelig, og AK Nygart forbeholder sig altid ret til at afvise patienter, der vurderes fysisk, psykisk eller socialt uegnet til operation.

Vi har valgt at lave ovenstående frasortering for at mindske risikoen for komplikationer ved operationer i fuld narkose. Visse mindre indgreb kan i stedet laves i lokalbedøvelse.

Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.