Patienter vi ikke opererer

Vi gør opmærksomme på, at det altid er plastikkirurgen og anæstsilægen der bestemmer hvem der forsvarligt kan opereres og bedøves i vores regi. Der kan være yderligere sygdomme vi ikke har listet her der ikke egner sig til operation.
Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.

Vi kan ikke tilbyde operation hvis du fejler en af følgende:

Asa3 eller over
Alderover 65
Anæmivi opererer ikke med hb  mindre end 6,8 Mmol/l.
AnæstesiKendt med tidligere alvorlige komplikationer til anæstesi
Biologiske lægemidlerved gigtlidelser
BlødningsforstyrrelseUnormal
BMIover 30
Epilepsi pt med anfaldinden for de seneste 2 år
Gastric bypass opereredeDer ønsker body lift
Hjerte- kar lidelserTidl. Tromboemboliske sygdomme, herindunder livslang AK
behandling
Apoplexia cerebri
Ustabil angina pectoris
AMI
Hjertesvigt
Hjerteklapsygdom  alle nævnte er ASA 3 og kan ikke opereres her.
HypertensionUbehandlet eller dårligt kontrolleret ( Blodtryk >140/90
skal henvises til egen læge før videre kontrol og evt. behanling
Efter startet behandling skal t vente 4-6 uger med
planlagt operation
Hypertermi Malign
KlorhexidinAllergi
Kol
LatexAllergi
Lever funktion nedsat
LuftvejPotientielt eller kendt vanske luftvej
Lungefunktion forringetRelevante undersøgelser af lungfunktion ex spirometri
FEV, Sp02 til vurdering
MedicinPatienter der er under udredning eller ikke er velreguleret
MRSA eller andre infektioner
Nyrer funktion nedsat
Psykiatriske patienterMilderer velbehandlede psykiske lidelser kan vurderes
Søvnapnø Svær
Stofmisbruger
Transplanterede patienter
Type 1 diabetis
Type 2 diabetisHvis dårligt reguleret
Listen er ikke endelig og AK Nygart forbeholder sig altid ret til at afvise patienter, der vurderes fysisk, psykisk eller socialt uegnet til operation.

Har du fundet den behandling, du ønsker?

Book tid til en uforpligtende forundersøgelse nu.

BOOK NU