Patienter, vi ikke opererer

Vi gør opmærksom på, at det altid er plastikkirurgen og anæstesilægen der bestemmer hvem der forsvarligt kan opereres og bedøves i vores regi. Der kan være yderligere sygdomme vi ikke har listet her der ikke egner sig til operation.
Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.

Vi kan ikke tilbyde operation, hvis en eller flere af følgende punkter passer på dig:

 • Asa 3 eller over
 • Alder Ingen aldersgrænse men pt over 65 år vurderes af anæstesilæge
 • Anæmi vi opererer ikke med hb  mindre end 6,8 Mmol/l.
 • Anæstesi Kendt med tidligere alvorlige komplikationer til anæstesi
 • Biologiske lægemidler Hvis pt ikke kan pausere efter aftale med rheumatolog
 • Blødningsforstyrrelse Unormal
 • BMI over 30
 • Epilepsi pt Med nylige anfald
 • Hjerte- kar lidelser Tidl. Tromboemboliske sygdomme, herindunder livslang AK behandling
  Apoplexia cerebri
  Ustabil angina pectoris
  AMI
  Hjertesvigt
  Hjerteklapsygdom
  Alle nævnte er ASA 3 og kan ikke opereres her.
 • Hypertension Ubehandlet eller dårligt kontrolleret blodtryk >140/90 skal henvises til egen læge før videre kontrol og evt. behandling
  Efter startet behandling skal pt vente 4-6 uger med planlagt operation
 • Malign Hypertermi
 • Klorhexidin Allergi
 • Kol
 • Latex Allergi
 • Lever funktion nedsat
 • Luftvej Potentielt eller kendt vanskelig luftvej
 • Lungefunktion forringet Relevante undersøgelser af lungefunktion ex spirometri
  FEV, Sp02 til vurdering
 • Medicin Patienter der er under udredning eller ikke er velregulerede
 • MRSA eller andre infektioner
 • Nyrer funktion nedsat
 • Psykiatriske patienter Mildere velbehandlede psykiske lidelser kan vurderes
 • Søvnnapnø svær
 • Stofmisbruger
 • Organ transplanterede patienter
 • Type 1 diabetes
 • Type 2 diabetes Hvis dårligt reguleret
 • Vægttabsmedicin Wegovy eller lign Pt skal pausere 3 uger inden operationen
 • Pt i antitrombotisk beh Hvis pt ikke kan pausere AK beh tilbyder vi ikke operation. Pausering aftales med egen læge eller kontrollerende sygehusafd. Magnyl pauseres i 3 dage,  Clopidogrel i 5 dage.

Listen er ikke endelig, og AK Nygart forbeholder sig altid ret til at afvise patienter, der vurderes fysisk, psykisk eller socialt uegnet til operation.

Vi har valgt at lave ovenstående frasortering for at mindske risikoen for komplikationer ved operationer i fuld narkose. Visse mindre indgreb kan i stedet laves i lokalbedøvelse.

Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os på 70275757 før du booker din forundersøgelse.