Priser på fjernelse af modermærker

Forundersøgelse

Diagnostik, vejledning og tilbud

Forundersøgelser hos kirurger Gratis¤

Modermærker

Fjernelse af modermærke op til  3 stk. kr. 3.000,-
+ 500 kr for hver ekstra kr. 500,-
Forsendelse til patolog op til 8 stk kr. 1.000,-
Obligatorisk Patientforsikring * kr. 1.000,-

*) Obligatorisk patientforsikring: Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Beløbet tillægges prisen.

¤) Udeblivelse uden afbud faktureres med 600 kr.