AK Nygarts privatlivspolitik

1.   INTRODUKTION

Hos AK Nygart prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning.

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan AK Nygart indsamler og anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver til AK Nygart når du modtager behandlinger, operationer, besøger vores hjemmeside og anvender vores kundeapp.

Privatlivspolitikken giver dig samtidig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til AK Nygart.

2.   DEN DATAANSVARLIGES OPLYSNINGER

AK Nygart er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. AK Nygart A/S

Ny Østergade 12, 1.

1101 København K

CVR-nr.: 26 51 30 73
Tlf.: 70 27 57 57

Mail: info@aknygart.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Christian Steen Laursen

Mail:info@aknygart.dk

3.   INDSAMLING OG DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

AK Nygart indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved, at du selv afgiver personoplysninger, herunder når du booker tider, gennem vores hjemmeside, via telefon, gennem e-mail, Lægevejen eller fysisk i en af vores klinikker, med det formål at booke en tid hos os
 • Ved, at du afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside for at tilmelde dig AK Nygarts tilbud og nyheder
 • Ved, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside
 • Ved, at du besøger vores klinikker, hvor vi har opsat videoovervågning
 • Ved, at du tilmelder dig AK Nygarts kundeapp
 • Ved, at vores læger i særlige tilfælde indhenter dine oplysninger fra e-journalen og Fælles Medicinkort (”FMK”) i forbindelse med operationer og behandlinger. Det er stadig dit ansvar at informere sundhedspersonalet om relevant medicinforbrug (både tidligere og nuværende, der kan have en indvirkning ift. operation og behandling)

Alt afhængigt af din interaktion med os, kan vi indsamle følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, underskrift, alder, køn og telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger og før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Korrespondancer mellem dig og AK Nygart
 • Andre oplysninger relateret til behandlingen
 • Data via cookies, herunder et unikt ID-nummer, IP-adresse, hvilke sider du besøger, tekniske oplysninger samt oplysninger om din adfærd
 • Billeder af dig fra videoovervågningen, hvis du besøger vores klinikker. Billederne kan vise oplysninger om strafbare forhold
 • Optjente point og rewards, hvis du anvender vores kundeapp

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med AK Nygart leverer relevante ydelser, fx:

 • IT-udbydere
 • Koncernforbundne selskaber
 • Faktureringssystemer
 • Mailudbydere
 • Udbydere af sociale medier
 • Markedsføringsbureauer
 • Leverandører af 3D digitale kosmetiske løsninger
 • Leverandør af elektroniske underskrifter og styring af kontrakter
 • Eksternt callcenter
 • Leverandører af nyhedsbreve
 • Leverandører af markedsføring via sociale medier
 • Leverandører af cookieløsninger
 • Leverandører af webinarløsninger

Ovenstående serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Speciallæger, offentlige sygehuse og andre sundhedspersoner
 • Forskningsinstitutter
 • Samarbejdspartnere, fx IT-leverandører og økonomi-leverandører
 • Inkassovirksomheder
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Pårørende
 • Lægevejen
 • Personer du har givet fuldmagt til
 • Advokater
 • Revisorer
 • Retshåndhævende myndigheder, herunder politiet
 • Produktleverandører

Retsgrundlaget for videregivelsen til ovenstående kategorier af modtagere fremgår under punkt 4 nedenfor.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande udenfor EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel altid være beskyttet af EU- Kommissionens standardbestemmelser.

4.   FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

AK Nygart kan behandle dine personoplysninger til en række formål. Det vil afhænge af din relation til AK Nygart ved besvarelse af spørgsmålet om, hvilke formål vi kan behandle dine personoplysninger til. På nuværende tidspunkt kan AK Nygart behandle dine personoplysninger til følgende formål og med følgende behandlingsgrundlag:

Sundhedsfaglig behandling og journalføringskrav
Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”. Ansatte hos AK Nygart har yderligere tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke. Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle behandlingsforløb. Grunden til, at vi indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine helbredsoplysninger, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for den bedst mulige behandling. Vi indhenter og videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Behandling af helbredsoplysninger i din journal er i visse særlige tilfælde nødvendig med henblik på forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h og litra i jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Du er selv forpligtet til at informere vores sundhedspersonale om medicinforbrug (både nuværende og tidligere), der kan have en betydning for operationen og behandlingen. I særlige tilfælde indhenter vi dog oplysninger om, hvilken medicin du tager eller har taget fra systemet ”FMK”, da vi som sundhedspersonale har adgang til FMK. Opdager vi, at der er medicinforbrug, du ikke har oplyst os, kan det få betydning for din operation og behandling. I alle tilfælde behandler AK Nygart oplysninger om dit helbred. Formålet og behandlingen af dine helbredsoplysninger sker altså med henblik på at varetage dine åbenbare sundhedsinteresser og sikre, at operationen ikke er farlig for dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 2 og bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Behandling af dine almindelige personoplysninger foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med AK Nygart jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling eller på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Nyhedsbreve
Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra AK Nygart, indsamler og anvender vi endvidere dine personoplysninger til dette formål. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre markedsføringsretlige formål. Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og behandling af dine personoplysninger til brug for andre markedsføringsretlige formål sker på baggrund af vores legitime interesse i at optimere salg og forbedre produkter jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Markedsføring og ret til indsigelse

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer vores cookies eller modtager behandlinger hos os, sender AK Nygart i visse tilfælde en ikke-reversibel hashet e-mailadresse samt i visse tilfælde oplysning om din interesse i én eller flere af AK Nygarts produkter til Google og Facebook. Det skyldes, at AK Nygart anvender Facebook Custom Audiences/Lookalike Audiences og Google Custom Match med henblik på at oprette målgrupper for efterfølgende annoncering via Google og Facebook. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores interesse i at udbrede kendskabet til AK Nygarts produkter og services, herunder i relation til andre personer, der har tilsvarende interesser i forsikringsprodukter, som du har jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for dette formål ved at sende en e-mail til os på info@aknygart.dk. I så fald respekterer vi din indsigelse og vil ikke herefter behandle dine personoplysninger til brug for dette formål.

Derudover kan du gøre indsigelse over for Facebook ved at ændre dine indstillinger på Facebook og deaktivere ”Facebook Custom Audiences og Lookalike Audiences”, ved at følge instruktionerne på følgende link: facebook.com/settings/?tab=ads#. Du kan derudover læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger via dette link: facebook.com/about/privacy. Hvis du ønsker at gøre indsigelse over for Google, kan du gøre dette ved at styre dine reklamer på Googles tjenester via ”Google Custom Match” i dine Google Ads-indstillinger: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en. Du kan derudover læse mere om Googles behandling af dine personoplysninger via dette link: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook og Google agerer, i henhold til egne juridiske vilkår, databehandlere på vegne af AK Nygart, når de behandler dine personoplysninger til brug for oprettelse af målgrupper. AK Nygart har indgået de nødvendige databehandleraftaler til brug herfor. Det kan dog ikke udelukkes, at Facebook og Google også behandler personoplysningerne til egne formål i fælles dataansvar med AK Nygart. Det er af denne årsag, at vi har oplyst om Google og Facebooks privatlivspolitikker samt din mulighed for at gøre indsigelse ovenfor. AK Nygarts retsgrundlag for den eventuelle videregivelse til Facebook og Google sker ligeledes på baggrund af en legitim interesse i at udbrede kendskabet til AK Nygarts produkter og services, herunder i relation til andre personer, der har tilsvarende interesser i kosmetiske behandlinger, som du har jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f jf. databeskyttelseslovens § 13, stk. 2. Google og Facebook er selv ansvarlig for at sikre retsgrundlag for eventuel viderebehandling af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger behandles udelukkende til ovenstående formål så længe, at du er kunde hos AK Nygart samt eventuelt indtil vi modtager din indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål. Da Google og Facebook har moderselskaber beliggende i USA, kan der være indirekte risiko for adgang til dine personoplysninger i usikre tredjelande. Dette er selvom dine personoplysninger som udgangspunkt ikke overføres til usikre tredjelande. AK Nygart har dog sikret, at dine personoplysninger er hashede (krypterede) og derudover har AK Nygart indgået EU Kommissionens Standardbestemmelser med både Google og Facebook som grundlag for en eventuel overførsel.

 

Brug af billeder og videoer i markedsføring
AK Nygart kan også indhente dit forudgående samtykke til at offentliggøre billeder eller videoer af dig på vores hjemmeside eller via sociale medier i markedsføringsøjemed jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a. Billederne kan indeholde oplysninger om dit helbred, da oplysninger om, at du har fået foretaget en operation/behandling, også falder ind under denne kategori. Vi kan f.eks. indhente samtykke til at offentliggørelse før- og efterbilleder af din operation/behandling.

Overholdelse af lovgivning
Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er forpligtede til det efter lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) eller særlovgivningen for følsomme personoplysninger.

Servicemeddelelser, statistikker og forskning
Vi kan anvende dine oplysninger til at sende dig servicemeddelelser og føre statistikker.

Udsendelse af servicemeddelelser sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde dig opdateret jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Udarbejdelse af statistik, samt udvikling af vores produkter og tjenester sker som følge af vores legitime interesse heri jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling og videregivelse af både helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger finder i visse tilfælde sted med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. AK Nygart videregiver alene dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige til brug for statistik og videnskabelige undersøgelser, hvis du har samtykket til at være en del af det pågældende forskningsprojekt.

Videoovervågning
AK Nygart har installeret videoovervågning i bestemte målrettede områder af virksomhedens lokaliteter.

 1. I København, Ny Østergade 12. 1. sal & 2. sal i reception, 1. sal i teknik-rum og alle gangarealer på 1. og 2. sal.
 2. I København, Ved Stranden 16, 2. sal. i receptionen, gangarealer og lagerrum

Behandling af personoplysninger indsamlet via videoovervågning sker for at forfølge vores legitime interesse i at skabe tryghed og forebygge kriminalitet databeskyttelsesforordningens jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Retskrav
I visse tilfælde behandler AK Nygart dine almindelige og følsomme personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt for at øge sundheden hos patienterne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Webinarer
For at deltage i webinarer hos AK Nygart er det nødvendigt for AK Nygart at indhente oplysninger i form af dit navn, e-mail og telefonnummer. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne registrere tilmeldinger og sende påmindelser om deltagelse samt formidle arrangementet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Vi deler ikke din deltagelse i webinaret med andre deltagere, medmindre du har accepteret dette.

Kundeapp

Via Appstore har du mulighed for at downloade AK Nygarts kundeapp. Hvis du downloader Appen behandler AK Nygart personoplysninger i form af dit navn, e-mailadresse, adresse, køn, foretrukne klinik, interesser, telefonnummer, alder, tidspunkt for operation, optjente point, rewards, adgangskode brugernavn. Derudover er det nødvendigt at behandle oplysninger om dine operationer og behandlinger (helbredsoplysninger), der udgør følsomme personoplysninger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger via AK Nygarts kundeapp, er følgende:

 • Sende påmindelser og oplysninger om operationen (før, under og efter operationen) via kundeappen (AK Aftercare). Dette er helt frivilligt, om du ønsker at tilmelde dig AK AfterCare via kundeappen.
 • Opnå rabatter og fordele (AK Rewards) ved at optjene point på baggrund af vores kundeloyalitetsprogram (AK Loyalty), hvis du får ikke-kirurgiske behandlinger.
 • Fremvisning af nuværende/tidligere behandlinger og operationer via kundeappen.

Vores grundlag for behandling af almindelige personoplysninger sker i henhold til en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i at kunne sende påmindelser og oplysninger om operationen via kundeappen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af dine helbredsoplysninger (oplysninger om behandlinger og operationer) via kundeappen til de nævnte formål sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. AK Nygart holder dine journaloplysninger og oplysninger via kundeappen adskilt. I tilfælde af, at du tilbagekalder samtykke til at behandle dine helbredsoplysninger via kundeappen, medfører dette dermed alene, at AK Nygart ikke længere behandler oplysninger med henblik på at du kan anvende tjenesterne i kundeappen. Tilbagekaldelse af samtykket ændrer derved ikke på den behandling, som AK Nygart foretager bl.a. i henhold til journalføringsreglerne som angivet ovenfor.

AK Nygart kan sende markedsføring som push-beskeder via kundeappen, hvis du har givet dit samtykke til at modtage beskederne via at sige ja til push-beskeder i appen. AK Nygart behandler ikke personoplysninger med henblik på udsendelse af markedsføring via kundeappen.

5.   COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her https://www.nygart.dk/info/om-nygart/cookies/.

For behandling af dine personoplysninger via cookies er vi selvstændig dataansvarlig. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiskcookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedst mulige oplevelse og services samt for at forbedre vores hjemmeside jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder baseret på dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke med henblik på at vise til målrettede reklamer på tredjeparters hjemmesider jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

AK Nygart indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål, kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med AK Nygart leverer relevante ydelser, fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføring. Derudover videregiver AK Nygart i visse tilfælde dine oplysninger til Facebook og Google. For information om slettefrister og tilbagekaldelse af samtykke skal du klikke på ”Cookies” i nederste venstre side af vores hjemmeside.

6.   SAMTYKKE

Vi indsamler, behandler og videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 4 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 12 nedenfor). Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve kan du også tilbagekalde samtykket via hver enkel modtaget e-mail.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen (se afsnit 9 nedenfor).

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

7.   SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Ved online-bestilling via website https://www.nygart.dk/book-tid/ eller ved brug af kontaktformularen på vores website https://www.nygart.dk/info/kontakt/ er din transaktion krypteret efter Datatilsynets retningslinjer. Aftaleindgåelse for operationsaftaler sker elektronisk ved brug af digital underskrift via NemID/MitID eller via sikret mail.

8.   DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne (se afsnit 9 nedenfor). Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 12 nedenfor). Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

9.   OPBEVARING OG SLETNING

Sundhedsfaglig behandling og journaler
Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos AK Nygart, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3. Det indebærer, at AK Nygart som udgangspunkt sletter operationspatientjournaler samt journaler relateret til patienter behandlet med Aquamid (permanent filler) 30 år efter seneste optegnelse i patientjournalen i forbindelse med operationen eller behandlingen. Journaloplysninger relateret til andre behandlinger foretaget hos AK Nygart slettes 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen.

Nyhedsbreve

Dine personoplysninger afgivet til brug for nyhedsbreve slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes, men selve samtykkeerklæringen opbevares i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket. Når markedsføringssamtykket er tilbagekaldt, vil AK Nygart dermed ikke herefter behandle dine personoplysninger til formålet.

Kundeapp
Personoplysninger indsamlet til brug for at kunne udsende relaterede påmindelser og servicemeddelelser ifm. operationer og behandlinger og for at opnå loyalitetsfordele via kundeappen så længe du har været aktiv indenfor 1 år (ved inaktivitet i 1 år slettes alle personoplysningerne automatisk). Du har altid mulighed for selv at slette din profil via appen ”Slet profil” og dermed vil alle personoplysninger tilknyttet din profil direkte via kundeappen blive slettet.

Brug af billeder og videoer i markedsføring
Billeder og videoer til brug for markedsføring fjernes fra alle offentlige steder og slettes, når samtykket tilbagekaldes. Selve samtykkeerklæringen gemmes dog i 5 år fra tidspunktet for indhentelse af samtykket. Billeder og videoer kan dog fortsat blive opbevaret af AK Nygart til andre formål som nærmere beskrevet i denne privatlivspolitik, herunder for at overholde sundhedslovgivningen samt for at etablere og forsvarere retskrav.

TV-overvågning
Optagelser indsamlet via videoovervågning slettes 30 dage efter optagelse.

Webinarer
Oplysninger indsamlet via webinarer opbevares i op til 6 måneder efter tidspunktet, hvor webinaret blev afholdt.

Øvrige personoplysninger
Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når AK Nygart ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v. I visse tilfælde gemmer vi dog personoplysningerne i længere tid af hensyn til patientens sikkerhed og evt. retskrav. Vi kan også behandle personoplysninger på ubestemt tid i anonymiseret form.

10.  ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Du skal løbende oplyse AK Nygart om eventuelle ændringer af dine kontaktoplysninger, herunder dit telefonnummer og e-mailadresse. Du skal hurtigst muligt sende os en e-mail til info@aknygart.dk med angivelse af dine nye og ændrede kontaktoplysninger.

11.  ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Den til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside via et link fra startsiden samt via et link i vores pop-up vindue for cookies. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

12.  KONTAKT

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

AK Nygart A/S

Ny Østergade 12, 1.

1101 København K

CVR-nr.: 26 51 30 73
Tlf.: 70 27 57 57

Mail: info@aknygart.dk