AK Nygarts privatlivspolitik

1. Introduktion

Hos AK Nygart prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan AK Nygart indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver til AK Nygart.

Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning.

2. Den dataansvarliges oplysninger

AK Nygart er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

AK Nygart A/S
Ny Østergade 12, 1.
1101 København K
CVR-nr.: 26 51 30 73

Tlf.: 70 27 57 57
Mail: info@nygart.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Hanne Brodersen
Mail: info@nygart.dk

3. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

AK Nygart indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, via telefon, gennem mail eller fysisk i en af vores klinikker, med det formål at booke en tid hos os.
 • Ved at du afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside for at tilmelde dig AK Nygarts tilbud og nyheder.
 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger og før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Korrespondancer mellem dig og AK Nygart
 • Andre oplysninger relateret til behandlingen

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med AK Nygart leverer relevante ydelser, fx:

 • IT-udbydere
 • Koncernforbundne selskaber
 • Faktureringssystemer
 • Mailudbydere
 • Markedsføringsbureauer

Leverandører af 3D digitale kosmetiske løsninger Ovenstående serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Speciallæger, offentlige sygehuse og andre sundhedspersoner
 • Forskningsinstitutter
 • Samarbejdspartnere, fx IT-leverandører og økonomi-leverandører
 • Inkassovirksomheder
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Pårørende
 • Lægevejen
 • Personer du har givet fuldmagt til
 • Advokater
 • Revisorer
 • Retshåndhævende myndigheder, herunder politiet
 • Produktleverandører

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

4. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Ansatte hos AK Nygart har yderligere tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke. Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle behandlingsforløb. Grunden til, at vi indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine helbredsoplysninger, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for den bedst mulige behandling. Vi indhenter og videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra AK Nygart, indsamler og anvender vi endvidere dine personoplysninger til dette formål.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. Yderligere kan vi anvende dine oplysninger til at sende dig servicemeddelelser og føre statistikker.

Vores grundlag for behandling (herunder også videregivelse) af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i.
 • Behandling af personoplysninger i form af optagelse af telefonsamtaler med henblik på at udvikle kompetencer og uddanne vores medarbejdere finder sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
 • Behandling af dine følsomme oplysninger kan også foretages, hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller hvis behandlingen er nødvendig for at overholde vores eller dine sundhedsforpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.
 • Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med AK Nygart jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i visse tilfælde som følge af AK Nygarts legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt for at øge sundheden hos patienterne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f .
 • Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
 • Udsendelse af servicemeddelelser sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde dig opdateret jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Udarbejdelse, statistik, samt udvikling af vores produkter og tjenester sker som følge af vores legitime interesse heri jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling og videregivelse af både helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger finder i visse tilfælde sted med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. AK Nygart videregiver alene dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige til brug for statistik og videnskabelige undersøgelser, hvis du har samtykket til at være en del af det pågældende forskningsprojekt.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her.

6. Samtykke

Vi indsamler, behandler og videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 4 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 12 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen (se afsnit 9 nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage til optagelse af telefonsamtaler, vil optagelsen blive slettet.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Ved online-bestilling via lægevejen eller ved brug af kontaktformularen på vores website er din transaktion krypteret efter lovgivningsreglerne på området.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne (se afsnit 9 nedenfor). Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 12 nedenfor). Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opbevaring og sletning

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos AK Nygart, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3, hvorefter patientjournaler som udgangspunkt slettes efter 30 år. Optagede telefonsamtaler slettes senest 90 dage efter optagelse.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når AK Nygart ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v. I visse tilfælde gemmer vi dog personoplysningerne i længere tid af hensyn til patientens sikkerhed og evt. retskrav.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Vi anvender kryptering, når det er nødvendigt.

10. Ændring af kontaktoplysninger

Du skal løbende oplyse AK Nygart om eventuelle ændringer af dine kontaktoplysninger, herunder dit telefonnummer og e-mailadresse. Du skal hurtigst muligt sende os en e-mail til info@nygart.dk med angivelse af dine nye og ændrede kontaktoplysninger.

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

12. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

AK Nygart A/S
Ny Østergade 12, 1.
1101 København K
CVR-nr.: 26 51 30 73

Tlf.: 70 27 57 57
Mail: info@nygart.dk