Priser på halsløft

Forundersøgelse

Diagnostik, vejledning og tilbud

Forundersøgelser hos kirurger kr. 600,-
Fornyelse af forundersøgelse efter 1 år 300,-
Second opinion hos kirurg 2500,-

Udeblivelse uden afbud min. 24 timer inden faktureres med 600,-kr.

Halsløft, pris

Priser pr. 01-02-2022

Halsløft i lokalbedøvelse kr. 20.000,-
Udvidet halsløft i fuld bedøvelse kr. 70.000,-

Tillæg

Tillæg for fedtsugning af hage i forb. med halsløft kr. 12.000,-
Tillæg for AK Recovery Creme til ar kr. 564,-
Tillæg for fuld bedøvelse kr. 3.000,-
Obligatorisk Patientforsikring* kr. 1.500,-

*) Obligatorisk patientforsikring: Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Beløbet tillægges prisen.