Priser på halsløft

Forundersøgelse

Diagnostik, vejledning og tilbud

Forundersøgelser hos kirurgerkr. 600,-¤

¤) De 600 kr. fratrækkes ved bookning af operation. Udeblivelse uden afbud faktureres med 600 kr

Halsløft, pris

Halsløft i lokalbedøvelsekr. 20.000,-

Tillæg

Tillæg for fedtsugning af hage i forb. med halsløftkr. 12.000,-
Tillæg for fuld bedøvelsekr. 3.000,-
Obligatorisk Patientforsikring*kr. 1.300,-

*) Obligatorisk patientforsikring: Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Beløbet tillægges prisen.