Priser ved hageforstørrelse

Forundersøgelse

Diagnostik, vejledning og tilbud

Forundersøgelser hos kirurger Gratis¤

Hageimplantat

Hageforstørrelse i lokal bedøvelse kr. 25.000,-
Tillæg ved fuld bedøvelse kr. 3.000,-
Tillæg ved evt. indlæggelse pr. nat kr. 5.000,-
Obligatorisk Patientforsikring * kr. 1.000,-

*) Obligatorisk patientforsikring: Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Beløbet tillægges prisen.

¤) Udeblivelse uden afbud faktureres med 600 kr.

Hvis anæstesilægen vurderer det er nødvendigt, faktureres et særligt observations tillæg på  5.000, -kr.