Priser på hageforstørrelse

Forundersøgelse

Diagnostik, vejledning og tilbud

Forundersøgelser hos kirurger 600,-
Fornyelse af forundersøgelse efter 1 år 300,-
Second opinion hos kirurg 2500,-

Udeblivelse uden afbud min. 24 timer inden faktureres med 600,-kr.

Hageimplantat, priser

Hageforstørrelse i lokal bedøvelse kr. 25.000,-
Tillæg ved fuld bedøvelse kr. 3.000,-
Tillæg for AK Recovery Creme til ar kr. 622,-
Tillæg ved evt. indlæggelse pr. nat kr. 5.000,-
Obligatorisk Patientforsikring * kr. 1.500,-

Priser pr. 01-02-2022

*) Obligatorisk patientforsikring: Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Beløbet tillægges prisen. 

Hvis anæstesilægen vurderer det er nødvendigt, faktureres et særligt observations tillæg på  5.000, -kr.

Vil du til en forundersøgelse hos en kirurg?

Vores dygtige kirurger er klar til at fortælle dig mere om operationen og hvilket resultat, de kan skabe for dig. Forundersøgelsen koster 600,- kr.