Patientinformation om hageforstørrelse med implantat

Nedenfor finder du AK Nygarts patientinformation om hageforstørrelse med implantat

Ved konsultationen vil plastikkirurgen lytte til dine ønsker og forventninger og vurdere operationens muligheder og begrænsninger. Hvis I er enige om betingelserne for indgrebet, bliver der udarbejdet er detaljeret plan for operationen. Du er altid velkommen til at komme til en ekstra samtale, før du tager den endelige beslutning om, at skulle gennemgå en hageforstørrelse.

PÅ OPERATIONSDAGEN

Din ankomst og forberedelse til operationen:

Ved ankomsten til klinikken hjælper vores sygeplejerske dig med at blive klar til operationen.  Kirurgen gennemgår endnu engang operationsplanen med dig og han tager fotos af dit hageparti. Ingen af disse fotos vil blive vist for andre, eller publiceret på hjemmesider eller lignende, uden dit samtykke. Endelig optegnes, med tuschpen, den skabelon, som operationen skal udføres efter.

SÅDAN SKAL DU BEDØVES

En hageforstørrelse med implantat foregår normalt i enten fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse med sedering, og du skal derfor være fastende til operationen. Det betyder, at det er tilladt at drikke små mængder vand (og kun vand)indtil 2 timer før operationen, men du må ikke spise indenfor de sidste 6 timer før operationen.

Ved konsultationen har plastikkirurgen, ud fra din helbredserklæring vurderet, om du skal tale med narkoselægen før selve operationsdagen.  Hvis du er fuldstændig sund og rask og møder du først narkoselægen på selve operationsdagen.  Han informerer dig om narkosen og spørger ind til tidligere og nuværende sygdomme, medicin, allergi og tidligere operationer.

Vores dygtige og meget erfarne narkoselæger og sygeplejersker vil gøre alt for, at få dig til at føle dig tryg under hele operationsforløbet.

SELVE OPERATIONEN

Du og personalet er nu klar til operationen, som typisk tager ca. 1 time. Narkosepersonalet vil starte med at anlægge et drop i armen gennem hvilken du vil få afslappende medicin (sedering). Når dette har opnået sin virkning vil lokalbedøvelsen blive anlagt i operationsområdet. I andre tilfælde vil operationen foregå i fuld bedøvelse. Plastikkirurgen vil herefter udføre operationen som foregår ved at der lægges et lille snit i en hudfold under hagen. Der tildannes en lomme som passer præcist til hageimplantatet. Herefter syes huden med tråde i underhuden og operationen er færdig.

Når operationen er slut hjælper vi dig over i din seng og vi kører dig til opvågningen, hvor du er under konstant overvågning af en sygeplejerske. Når du er helt vågen og klar efter operationen vil kirurgen fortælle dig om operationsforløbet og du vil normalt kunne komme hjem samme dag efter nogle timers observation. Det vil være perfekt at aftale med en pårørende, at du kan blive hentet, og at du ikke er alene det første døgn efter operationen.

Vi sikrer os, at du får svar på alle dine spørgsmål og at du føler dig tryg ved at tage hjem. Du får udleveret klinikkens akut-nummer, så du altid kan komme i kontakt med plastikkirurgen, hvis der skulle opstå akutte spørgsmål i efterforløbet.

DET FORVENTEDE EFTERFORLØB

Ved en hageforstørrelse er der, som ved enhver anden operation, en meget lille risiko for komplikationer. Du vil blive nøje instrueret i tegn på eventuelle komplikationer, der kan opstå, så du har mulighed for at reagere på disse. Alle risici er også listet op nedenfor. Skulle du på nogen måde blive i tvivl, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Du tilbydes kontrol hos sygeplejersken efter ca. 10 dage og hun vil vurdere om supplerende kontroller er nødvendige før den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen 3 måneder efter operationen. Ved denne kontrol vil der blive taget nye fotos og du er velkommen til at få tilsendt både før- og efterbilleder på mail. Vi håber naturligvis, at dit forløb og det opnåede resultat, til fulde lever op til dine ønsker og forventninger.

FORVENTNINGER TIL – OG HOLDBARHED AF OPERATIONEN

Vi vil altid bestræbe os på at opnå det bedst mulige resultat, der lever op til både dine og vores forventninger.

Resultatet af kosmetisk kirurgi er ikke stationært, hvilket betyder, at du ikke kan forvente et varigt resultat. Resultatet ændres i takt med kroppens naturlige aldring, som er forskellig fra person til person og afhængig af faktorer så som vægtøgning, vægttab, soldyrkning, rygning og arvelig disponering.

Hageimplantatet er produceret af silikone som formentlig holder livet ud. Der er dog ingen garanti for, at det aldrig skal skiftes.

Indgrebet kan udføres som et isoleret indgreb eller i kombination med f.eks. fedtsugning af halsen (”dobbelthage”).

FORBEREDELSE TIL OPERATION

Alkohol

Vi anbefaler at du holder pause med alkohol: Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

Faste

Da operationen skal foregå lokalbedøvelse med sedering, skal du møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise indenfor de sidste 6 timer inden operationen. Du må gerne drikke små mængder vand indtil 2 timer før operationen.

Brusebad

Husk at du skal tage et brusebad på operationsdagen, umiddelbart inden du tager hjemmefra. Du skal vaske ansigtet og halsen inklusiv håret grundigt.

Undgå at bruge creme på kroppen og i ansigtet efter badet.

Smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser

På operationsdagen skal du møde uden smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser.

Blodfortyndende medicin

For at nedsætte risikoen for blødning, er det vigtigt at du holder pause med blodfortyndende medicin før operationen.

Det gælder følgende præparater:

  • Medicin som indeholder acetylsalicylsyre: F. eks. Hjertemagnyl, Magnyl, Kodimagnyl, Treo, Aspirin og Idotyl. Der holdes normalt pause i 1 uge før operationen. Dette kun efter aftale med lægen.
  • Gigtmedicin, f. eks. Ibuprofen, Ibumetin, Brufen, Ipren, Confortid, Naprosyn, Voltaren og Diclon. Pause i 1 uge før operationen.
  • Marevan og Plavix. Vores narkoselæge vil før operationen vurdere, om du skal holde pause med medicinen.
  • Fiskeolie og anden naturmedicin. Du skal holde pause i 4 uger før og efter operationen.

Smertestillende medicin

Du skal sørge for at have følgende smertestillende håndkøbsmedicin i huset inden din operation:

Paracetamol (f.eks. Pinex, Pamol eller Panodil) og Ibuprofen (f.eks. Ibume­tin, Ipren eller Brufen).

Den øvrige medicin medgives fra klinikken

Rygning

Vi anbefaler at du holder pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

  • Du tager p-piller
  • Har BMI over 25
  • Har alder over 40 år
  • Operationen har længere varighed end 45 minutter
  • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 5 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

FORHOLDSREGLER EFTER OPERATION

Før du tager hjem, vil du blive tilset af plastikkirurgen, der har foretaget operationen. Sammen med sygeplejersken vil han sikre sig, at du har fået svar på alle dine spørgsmål.

Arbejde/løft

De første 4 uger efter operationen anbefaler vi, at du tager den lidt med ro. Det er vigtigt, at du lytter til din krops signaler.

Bilkørsel

Du kan køre bil, når du igen kan reagere helt normalt i enhver situation.

Creme

Vent med at bruge creme på arrene til disse er fuldstændig helede og uden sår. Husk at du i tiden efter operationen, hvor du bruger tape på arrene, lader cremen tørre inden du taper.

Motion

Du må gerne gå ture og cykle (ikke spinning) når du har lyst, men vi anbefaler dog, at du tager det yderst med ro de første par dage. Vi anbefaler, også at du venter med løb og anden sport til 6 uger efter operationen.

Toiletbesøg

Gå ikke alene på toilettet det første døgn. Du kan blive svimmel og have brug for støtte.

Smertestillende

Smertestillende medicin tages som ordineret ved udskrivelsen.

Rygning

Husk at rygning og indtagelse af andre nikotinholdige præparater er bandlyst 6 uger før og 4 uger efter operationen.

Tape/gaze

Den yderste gaze fjernes dagen efter operationen og du kan derefter gå i brusebad. Hvis gazen sidder fast, skal du ikke forsøge at rive den af, men i stedet blødgøre den i badet, til den selv falder af.

Under gazen sidder der brun tape som dækker over arret. Den brune tape skal helst blive siddende indtil din første kontrol hos sygeplejersken.

Når du tager bad vil tapen blive fugtig. Du kan blot lade tapen lufttørre eller eventuelt anvende en hårtørrer til den er tør.

Den første kan det sive lidt fra arret med lidt blod og tynd gullig vævsvæske. Dette er helt normalt. Du kan lægge lidt gaze i bandagen for at opsuge væsken og blot skifte gazen en gang daglig i forbindelse med brusebad. Gaze og tape medgives fra klinikken.

Tråde og opfølgning

Der er normalt nogle få tråde der skal fjernes hos vores sygeplejerske ca. 10 dage efter operationen. Behov for ekstra kontrol aftales individuelt.

Sygeplejersken vurderer om dine ar er klar til at blive tapet med Micropore plaster. Vi anbefaler, at du anvender Micropore på arrene i mindst 3 måneder, eller så længe arrene fortsat er røde. Du kan som regel nøjes med at skifte tapen ca. hver 5.dag. Tapen har den effekt, at den forkorter helingsperioden.

Badning og svømmehal

Du kan gå i brusebad dagen efter operationen. Karbad og svømmehal må vente til arrene er helet fuldstændig op og når der ikke længere er sårskorper.

Sollys

Undgå direkte soleksponering på arrene de første 12 måneder efter operationen.

Resultatet

Husk at det tager lang tid før området ser og føles normale igen. Bliv ikke for overrasket i starten, da hævelse og blålig misfarvning kan virke voldsomt. Du må have tålmodighed og vente på, at det opererede område stille og roligt ”former sig” til det endelige resultat.

MULIGE BIVIRKNINGER OG KOMPLIKATIONER

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil operationsområdet vokse og begynde at sive med friskt blod. Sker dette vil det oftest være mens du er hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter en hageforstørrelse. Der gives forebyggende antibiotika i forbindelse med operationen for at nedsætte infektionsrisikoen. Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Skulle der mod forventning opstå en infektion omkring selve protesen, kan det blive nødvendigt at fjerne protesen og vente 4 måneder før en ny kan erstatte den inficerede. Skulle dette ske, udfører vi operationen uden yderligere betaling.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb forbundet ganske moderate smerter. Det er vigtigt at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse af operationsområdet efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også mere følelse, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man kan mister følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse/blålig misfarvning

Hævelse og blålig misfarvning er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og området vil langsomt ”falde til” og nærme sig det endelige resultat.

Ar

Du må forvente, at arret er rødt og hævet de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have et ar. Selv om vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt breddeøgede ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en ar-korrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

ER DER BETÆNKNINGSTID?

Ifølge Sundhedsstyrelses regler på det kosmetiske område, skal du informeres skriftligt før du kan modtage den mundtlige information. Det er derfor en god idé, at du i ro og mag derhjemme læser informationen igennem og husker at notere eventuelle spørgsmål undervejs. Således er du godt forberedt, når du kommer til din konsultation.

Hvis du efter konsultationen er afklaret og fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret.

Din forundersøgelse er gyldig i et halvt år.

Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe en ledsager (bisidder) til konsultationen.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr. Læs mere på prissiden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om hageimplantat  version 09-10-20