Patientinformation om modermærker

Patientinformation om fjernelse af modermærker

HVAD SKAL DU HAVE FORETAGET?

Hvis du ønsker en vurdering af dine modermærker, er du altid velkommen hos en plastikkirurg. Han vil undersøge dig og se på de modermærker, du ønsker fjernet. Han vil også vurdere om nogle af dine modermærker ser suspekte ud.

Du er altid velkommen til at medbringe en ledsager (bisidder) til konsultationen. Til forundersøgelserne hos plastikkirurgen anbefaler vi, at du lader børnene blive hjemme. Vi har ofte oplevet, at patienten har svært ved at koncentrere sig, når børnene er med. Hos AK Nygart sætter vi en ære i at give så grundig en faglig og personlig vejledning som muligt.

BLIVER JEG BEDØVET?

Ja, indgrebet foregår i lokalbedøvelse. Du behøver ikke møde fastende, og du kan tage hjem direkte efter eller når du føler dig klar til det.

Læs mere om lokalbedøvelse her.

HVORDAN FOREGÅR FJERNELSE AF MODERMÆRKER?

Plastikkirurgen vil lige inden operationen gennemgå operationsplanen med dig, og ved hjælp af en tuschpen vil han markere det eller de modermærker, der skal fjernes.

Ved operationens start desinficerer sygeplejersken din hud. Derefter sørger plastikkirurgen for at du bliver lokalbedøvet, så indgrebet kan foregå så smertefrit som muligt.

Operation foregår ved at der lægges et lille snit rundt om modermærket som derefter fjernes, huden syes sammen og operationen er færdig. Når modermærket er fjernet syes huden omhyggeligt sammen med ganske fin tråd.

Selve operationen tager normalt ca. ½-1 time i lokalbedøvelse, men hvis der er flere modermærker der skal fjernes, forlænges operationstiden.

Det aftales med plastikkirurgen, om modermærket skal sendes til vævsundersøgelse. Dette afhænger af modermærkets udseende.

HVORNÅR KAN JEG KOMME HJEM?

Da indgrebet foregår i lokalbedøvelse, vil du være klar til at tage hjem kort tid efter indgrebet. Det er dog altid en god ide at lade en pårørende hente dig.

Inden du tager hjem vil vi sikre os, at du har fået svar på alle dine spørgsmål og at du føler dig tryg ved at forlade klinikken. Du har mulighed for at kontakte plastikkirurgen direkte, hvis der skulle opstå akutte spørgsmål i efterforløbet. Du er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til klinikken.

HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MIG TIL OPERATIONEN?

Inden operationen skal du:

 • 3 dage før operationen skal du ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.). Dog må du ikke stoppe med at spise hjertemagnyl eller anden blodfortyndende medicin (Clopidogrel, Marevan,etc)  uden at have konfereret det med din egen læge eller din hjertelæge. Hvis der kan pauseres med Clopidogrel er det i 5 dage før operationen.
 • Naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie, Baldrian, ginseng, ginko, hvidløgspulver/ingefær eller E-vitamin bør du ophøre med 1 uge før.
 • Gigtmedicin (Ibuprofen, Naproxen,Diclofenac etc): Pausere i 3 dage evt efter aftale med din praktiserende læge eller rheumatolog.
 • Hvis du får vægtreducerende medicin såsom Wegovy skal du holde pause 3 uger inden operationen.
 • Undgå at få lavet tatoveringer, piercinger eller få foretaget større tandlægearbejder med fx isætning af fyldninger 1 måned før operationen og 1 måned efter operationen. Det skyldes, at der i forbindelse med tatovering, piercing og tandlægearbejde kan danne sig bakterier i blodet.
 • Derudover skal du indkøbe Paracetamol a 500 mg + Ibuprofen a 200 mg til en uges forbrug.
 • Aftale med en pårørende, at du bliver hentet 2 timer efter operationen og passet de næste 24 timer.
 • Det er en god ide at købe ind og lave mad til en uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere dig efter operationen.
 • På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undlad at bruge bodylotion eller creme på det område, der skal opereres.
 • Klæd dig i løst, behageligt tøj, gerne bluse med lynlås og flade sko.
 • Smykker og eventuelle piercinger tages af og efterlades hjemme.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand, har du kun lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation. Hvis du drikker mere end dette bør du skrue ned for dit forbrug, og drikker du mere end 4 genstande dagligt bør du stoppe helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Det vil mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer etc.) Læs mere her.

ER DER RISICI VED OPERATIONEN?

Ved denne operation er der kun meget lille risiko for komplikationer. Du bliver desuden vejledt i at kunne reagere hurtigt, hvis der er tegn på komplikationer.

Disse mulige bivirkninger og komplikationer er for fjernelse af modermærker:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde, at vi må re-operere for at få blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil operationsområdet vokse og begynde at sive med friskt blod. Opstår blødningen efter at du er kommet hjem, skal du straks kontakte os. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter fjernelse af modermærker. Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt, at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt at der opstår føleforstyrrelse i området omkring arret efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også mere følsomhed, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man kan miste følelsen permanent i området. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse

Hævelse og deformitet er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og området vil nærme sig det endelige resultat.

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have et ar. Selv om vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt breddeøgede ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en arkorrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

HVORNÅR SKAL JEG TIL KONTROL?

Kontrol og trådfjernelse foregår hos sygeplejersken efter 7-10 dage og den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen 3 måneder efter operationen. Hvis modermærket er sendt til vævsundersøgelse, får du besked, så snart vi har svaret. Skulle du have behov for flere kontroller i den mellemliggende tid, er du altid velkommen til at kontakte os. Ved afsluttende kontrol vil vi tale behandlingsforløbet og det opnåede resultat igennem, som vi håber til fulde har levet op til dine forventninger.

ER DER BETÆNKNINGSTID INDEN OPERATIONEN?

Hvis du efter forundersøgelsen er afklaret og du har fået svar på alle dine spørgsmål, er du velkommen til at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du dog først afgive skriftligt samtykke til operationen 2 dage efter konsultationen.

Ifølge loven om betænkningstid på kosmetiske behandlinger, kan du tidligst give dit skriftlige samtykke til operationen 2 dage efter forundersøgelsen. I praksis gøres dette med en underskrift på ”Operationsaftalen”.

Du har mulighed for at booke tid til din operation i forbindelse med forundersøgelsen, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os senere.

Din forundersøgelse er gyldig i et år. Gyldigheden er med forbehold for, at der ikke sidenhen er sket nogen større helbredsmæssige ændringer, f.eks. større vægtudsving eller ny medicin, der kan være til hindring for den plan, der er blevet lagt. Er der sket sådanne ændringer, eller er der gået mere end et år siden din forundersøgelse, og ønsker du at blive opereret, skal du ind til en fornyet forundersøgelse.

ANDET

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til info@aknygart.dk  eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation vedr. modermærker version 11-04-2024