Forsinket sårheling

Forsinket sårheling er et fænomen, der optræder når såret er længere tid end forventet om at hele. Der er i denne forbindelse en lang række faktorer, som alle kan spille ind på, hvor hurtigt eller langsomt, at dit sår heles. Hvis man for nylig har modtaget en kosmetisk behandling og er i tvivl om, hvorvidt der er tale om forsinket sårheling, så er det altid en god ide at kontakte egen læge eller kirurg hurtigst muligt.

Sårheling er inddelt i faser

Sårheling løber igennem en række distinkte faser, hvor sårhelingen kræver, at hver fase er gennemført, før ophelingen kan skride til den næste fase. Denne faseopdelte helingsproces gør, at der er mange forskellige steder, hvor der kan opstå komplikationer med sårhelingen.

Årsager til forsinket sårheling

Nogle af de mest typiske årsager til forsinket sårheling er i denne forbindelse forekomsten af dødt væv, der forhindrer granulationsvævet i at vokse ind.

Derudover kan et sår ikke hele, hvis der stadigvæk er betændelse i det. Endelig kan en forsinket sårheling også skyldes, at iltningen ikke er tilfredsstillende, hvilket gør, at der ikke kan dannes nye fibre, rygning nedsætter endvidere sårhelingsprocessen.

Alle disse faktorer er med til at forsinke helingsprocessen. Kan man ikke ændre på disse faktorer, så vil det være svært eller endda umuligt for sårhelingen at finde sted.