Patientinformation: Pandeløft og øjenbrynløft

Hvilke typer pande-, tindinge- og øjenbrynsløft tilbyder vi hos AK Nygart?

Der findes forskellige metoder, hvorved man foretager et pandeløft, tindingeløft eller alternativt et øjenbrynsløft. Hvilken metode der passer bedst til dit ønske om det kosmetiske resultat, vil du og kirurgen finde frem til under den indledende konsultation.

Klassisk øjenbrynsløft: Foregår ved at man lægger et snit lige i hårgrænsen eller oppe i selve håret. Herefter løsnes huden og underliggende væv ned i panden, der strammes op og det overskydende hud fjernes. Eventuelt fjernes lidt af muskulaturen mellem brynene. Til slut lukkes der med tråde eller clips.

Endoskopisk pandeløft: Kaldes også for kikkertmetoden og foregår ved, at man via ganske små huller i hårgrænsen (ca. 5-10 mm) strammer op i panden. Dette i kombination med, at musklerne mellem brynene svækkes. Opstramningen foregår med tråd, som i visse tilfælde strammes op til en lille selvopløsende ”skrue”, der er placeret i knoglen. De små huller lukkes med enten clips eller tråde.

Tindingeløft: Indgrebet består i at der placeres et lille snit inden for hårgrænsen i tindingeregionen. Huden ud til siden i panden løsnes, og der strammes op med tråde. Eventuel overskydende hud fjernes og der lukkes med tråd eller clips.

Direkte øjenbrynsløft: Ved denne metode fjernes overskydende hud i området lige over øjenbrynene. Der syes og operationen er færdig.

Selve operationen tager normalt ca. 1- 1½ time.

Pande-, tindinge- og øjenbrynsløft udføres ofte i kombination med et ansigtsløft, øjenlågsoperationer, fedtsugning af hage, fedttransplantation til ansigtet, Botox/Azzalure og filler-behandlinger for at opnå et generelt yngre udtryk.

HVEM KAN FÅ pande-, tindinge- og øjenbrynsløft?

Et pande-, tindinge- eller øjenbrynsløft egner sig bedst til mænd og kvinder, hvis hud stadig har en vis elasticitet. Typisk er patienterne i alderen 40 år til omkring 70 år, men et pande-, tindinge- eller øjenbrynsløft kan med succes foretages på både ældre og yngre personer.

HVAD SKAL DU HAVE FORETAGET?

Før du beslutter dig for at få foretaget et løft af øjenbryn, tindinger eller pandeløft, skal du nøje overveje dine forventninger og diskutere dem med plastikkirurgen. Det vil foregå ved en forundersøgelse, og kirurgen vil vurdere dit ansigt, før I sammen planlægger netop din operation. Bemærk blot, at du ifølge loven først kan give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller kæresten med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet. Hos AK Nygart sætter vi en ære i at give så grundig en faglig og personlig vejledning som mulig.

Husk at der maximalt kan være 2 personer til forundersøgelse ad gangen. Er I flere, der ønsker forundersøgelse og gerne vil have en pårørende med, må I derfor booke tider uafhængigt af hinanden.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG TIL OPERATIONEN?

Faste

Operationen foregår i fuld narkose eller i lokalbedøvelse med sedering (afslappende medicin). Hvilken type bedøvelser du behøver, aftaler du med plastikkirurgen. For begge metoders vedkommende gælder, at du skal møde fastende, som oftest indebærer, at du skal faste fra midnat dagen forud for din operation. Du må under alle omstændigheder ikke spise inden for de sidste 6 timer inden operationen (hverken spise, tygge tyggegummi eller lignende). Du må gerne drikke små mængder vand eller saft indtil 2 timer før operationen. Du vil vågne umiddelbart efter operationen og komme på opvågningsafdelingen, hvor en sygeplejerske vil observere dig.

Brusebad

Husk at du skal tage et brusebad på operationsdagen umiddelbart inden du tager hjemmefra. Du skal vaske hele kroppen inklusiv håret med sæbe.

Undgå at bruge creme på kroppen og i ansigtet efter badet.

Smykker, piercinger, makeup, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser

På operationsdagen skal du møde uden smykker, piercinger, makeup, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser.

Inden operationen skal du:

  • Undgå lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.), samt andre lægemidler og naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie eller E-vitamin. Dette bør du ophøre med 4 uger før og efter operationen.
  • Holde pause med rygning 4 uger før og 4 uger efter operationen.
  • Aftale hjemtransport med en pårørende efter operationen.
  • Indkøbe Panodil på apoteket.
  • Handle ind og lave mad til 1 uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere dig efter operationen.

HVOR LÆNGE SKAL JEG VÆRE INDLAGT EFTER OPERATIONEN?

Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at være indlagt efter et pande-, tindinge- og øjenbrynsløft. Du skal dog altid forblive på vores opvågning i nogle timer efter operationen, indtil du er frisk efter narkosen/sederingen og klar til at tage hjem. Hvis indgrebet er så lille, at det er foregået i lokalbedøvelse, vil du oftest kunne tage hjem ganske kort tid efter indgrebet. Vi anbefaler, at du bliver hentet af en pårørende og tidspunktet for dette aftaler du med sygeplejersken, der passer dig på opvågningen.

HVORDAN HAR DU DET EFTER OPERATIONEN?

Der vil sædvanligvis ikke være smerter efter operationen. Hvis der er, kan disse formindskes ved at tage tablet Panodil 500 mg 2 stk. 4 gange dagligt. Du får udleveret den nødvendige medicin ved udskrivelsen. Det er vigtigt, at ligge med hovedet højt de første dage. Der vil forekomme en let hævelse af ansigtet i nogen tid efter operationen.

Forholdsregler efter operation    

Før du udskrives, vil du blive tilset af plastikkirurgen, der har foretaget din operation. Sammen med sygeplejersken vil han sikre sig, at du har fået svar på alle dine spørgsmål. Du får udleveret et akut telefonnummer til kirurgen til brug ved eventuelle akutte opståede problemer.

HVORNÅR SKAL DU MØDE PÅ KLINIKKEN TIL KONTROL?

Du skal komme til kontrolbesøg hos sygeplejersken. Sygeplejersken vurderer om dine tråde/clips er klar til at blive fjernet. Behov for ekstra kontrol aftales individuelt.

3 måneder efter operationen skal du til efterkontrol, hvor vi også tager efterfotos. Du er velkommen til at få dine før- og efterfotos tilsendt.

Er du utryg eller har du spørgsmål i den mellemliggende tid, er du altid velkommen til at ringe til os og eventuelt aftale en tid i klinikken.

HVORNÅR ER ALT NORMALT IGEN?

Efter operationen bør du få rigelig hvile, så kroppen kan bruge al energi på ophelingen. I begyndelsen vil dit ansigt føles lidt mærkeligt. Dine ansigtstræk kan kortvarigt være lidt anderledes på grund af hævelse, og dine ansigtsbevægelser kan blive noget stive, ligesom du formodentlig vil fokusere meget på dine ar. I enkelte tilfælde kan sår og eventuelle blå mærker vare i op til 3 uger. Efter 2-3 uger vil du både se og føle dig meget bedre tilpas. Hvis du i forvejen har gjort dig klart, at resultatet ikke fremtræder umiddelbart efter behandlingen, vil du hurtigere blive glad for dit pandeløft. De fleste, der er blevet opereret, er tilbage på arbejdet én uge eller højst to uger efter operationen. Selv efter hævelsen og de eventuelle blå mærker er forsvundet, er håret omkring tindingerne måske lidt tyndt. Din hud kan også føles lidt ru og tør i flere måneder. Du vil få ar fra pandeløftet, men disse er sædvanligvis gemt af håret eller i ansigtets naturlige ”gemmesteder”. Efterhånden vil arrene blive nærmest usynlige. Dine ar kan også være røde i nogle måneder og du bør undgå sol direkte på arrene i op til 1 år.

ANBEFALINGER OG GODE RÅD I TIDEN EFTER OPERATION FOR PANDE-, TINDINGE- OG ØJENBRYNSLØFT

Arbejde/løft

Afhængig af arbejdets karakter, er langt de fleste patienter i stand til at genoptage arbejdet efter 1-2 uger. På dette tidspunkt vil du formentlig også være i stand til at dække eventuelle blå mærker med makeup. De første 2 uger efter operationen anbefaler vi, at du er lidt forsigtig hvad angår tunge løft.

Bilkørsel

Du kan køre bil, når du igen kan reagere helt normalt i enhver situation.

Creme

Vent med at bruge creme på arrene til disse er fuldstændig helede og uden sår.

Sovestilling

Vi anbefaler, at du sover på ryggen eller siden de første 3 uger efter operationen. I de første par nætter, er det en god ide at ligge lidt højt med hovedet.

Motion

Du kan gå ture og cykle (ikke spinning), når du har lyst. Men vi anbefaler, at du tager det yderst med ro de første par dage. Vi anbefaler også, at du venter med løb og anden sport til 4 uger efter operationen.

Toiletbesøg

Gå ikke alene på toilettet det første døgn. Du kan blive svimmel og have brug for støtte.

Smertestillende

Smertestillende medicin tages som ordineret ved udskrivelsen.

Rygning

Husk at rygning og indtagelse af andre nikotinholdige præparater er bandlyst 4 uger før og 4 uger efter operationen.

Tape/gaze

Den første uge kan arrene gabe lidt, og der kan sive lidt blod og tynd gullig vævsvæske fra dem. Dette er helt normalt. Du kan eventuelt duppe det tørt med gaze. I visse tilfælde vil panden være tapet til. Tapen skal sidde i 3-4 dage efter operationen.

Badning og svømmehal

Du kan gå i brusebad dagen efter operationen. Karbad og svømmehal må vente til arrene er helet fuldstændig op og når der ikke længere er sårskorper.

Sollys

Undgå direkte soleksponering på arrene de første 12 måneder efter operationen.

Resultatet

Husk at det tager lang tid før det endelige resultat er opnået. Huden og hævelsen skal falde på plads, så du må have lidt tålmodighed.

Pande-/tidninge-/brynløftet ”stopper ikke uret”, men sætter tiden tilbage. Dit ansigt vil fortsætte med at ældes, afhængig af arv og miljø. Effekten af en ansigtsløftning er altså langvarig, og du vil fortsætte med at se yngre og bedre ud.

ER DER NOGEN RISIKO FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører et pandeløft, tindingeløft og øjenbrynsløft, er komplikationerne og bivirkningerne sjældne og få. Der kan være store variationer i den enkelte persons almene tilstand, anatomi og evne til at hele, og resultatet er aldrig 100 % forudsigeligt. Mulige komplikationer:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil området vokse og begynde at sive med friskt blod. Sker dette vil det oftest være, mens du er hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte os. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter et pande-/tindinge-/øjenbrynsløft. Der gives forebyggende antibiotika i forbindelse med operationen for at nedsætte infektionsrisikoen. Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt, at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Ujævnheder

Der kan specielt i hårgrænsen fremtræde lidt ujævnheder i starten, men oftest vil dette falde til efter nogle uger.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse i huden ved operationsområdet, eventuelt gående helt op i hovedbunden. Oftest er der tale om nedsat følelse. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for, at man kan miste følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Nerveskade

Sjældent kan man opleve forbigående lammelse af den mimiske pandemuskulatur, som skyldes påvirkning af de nerver, som styrer musklerne. Dette kan medføre lammelse af muskulaturen. Det kan tage flere måneder før mimikken normaliseres. I yderst sjældne tilfælde kan lammelsen blive permanent.

Hævelse/misfarvning

Hævelse og misfarvning er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og de fleste vil være i stand til at dække eventuel misfarvning med makeup efter ca. 2 uger.

Nekrose (vævsdød)

Vævsdød er en alvorlig, men yderst sjælden komplikation (under 1%). Hvis det opstår, er det som regel i området lige omkring arret. Det kan betyde, at noget af huden dør og man kan blive nødsaget til at operere det døde væv bort. Det kan resultere i, at der opstår brede ar som evt. vil kræve korrektion senere. I yderst sjældne tilfælde kan en nekrose forårsage et permanent arret område. Nekrose opstår på grund af iltmangel. Rygning nedsætter ilttilførslen til vævet, hvorfor det er meget vigtigt at overholde ovenstående rygeregler. 

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første ca. 6 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have et lille ar. Normalt heler man hurtigt i ansigtet, men selv om vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt breddeøgede ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en arkorrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

Hårtab

Ved visse teknikker vil der være risiko for hårtab i operationsområdet. Hårtabet vil ofte være midlertidigt, dog kan permanent hårtab kan forekomme, men er meget sjældent. Plastikkirurgen vil oplyse dig om risikoen for hårtab ved den teknik, der skal anvendes ved din operation.

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

  • Du tager p-piller
  • Har BMI over 25
  • Har alder over 40 år
  • Operationen har længere varighed end 45 minutter
  • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 10 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

ER DER BETÆNKNINGSTID FØR EN OPERATION?

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan du først give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste/ægtefælle med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet.

Derudover anbefaler vi, at du lader dine børn blive hjemme til forundersøgelsen og de efterfølgende kontroller. Det er vigtigt, at du kan koncentrere dig om den vigtige information, der bliver givet til forundersøgelse. Vores erfaring fra efterkontroller viser, at børnene synes, det er meget voldsomt at se mor eller far få skiftet forbinding.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om pande-, tindinge- og øjenbrynsløft version 28-10-19