Patientinformation

FEDTTRANSPLANTATION TIL BRYST

HVORFOR FEDTTRANSPLANTATION?

Med en fedttransplantation flyttes levende fedtceller fra et sted til et andet – i dette tilfælde fra andre steder på kroppen til brystet. Fedttransplantation er en metode til forstørrelse af brystet i sig selv, men også til behandling af asymmetri og hvis man ønsker at ændre formen på brystet. Fedttransplantation kan også bruges til behandling af manglende volumen andre steder på kroppen.

Inden operationen skal du til en forundersøgelse hos en af vores plastikkirurger. Kirurgen vil undersøge dig og ud fra dine forventninger og kirurgens anbefalinger, planlægger I operationen.

ER DER NOGEN RISIKO FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører en fedtsugning, er komplikationerne og bivirkningerne sjældne og få. Men der er altid risiko forbundet med enhver form for kirurgi.

Mulige komplikationer og bivirkninger kan være:

 • Infektion 0,003%, kan behandles med antibiotika.
 • Hæmatom, en blodansamling under huden, som eventuelt skal fjernes af kirurgen, opstår meget sjældent.
 • Lettere nedsat følesans i 1 uge, nogle gange op til 6 uger.
 • Permanent nedsat følesans, under 1%.
 • Ujævnheder og asymmetri 5-15%. Større ujævnheder kan rettes senere ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Dette er gratis for patienten.
 • Alvorlige komplikationer såsom blodpropper og huddød er ekstremt sjældne. Klinikken har ikke oplevet disse komplikationer.
 • DVT (dyb venetrombose) 0,0003%.
 • PE (lungeemboli) 0,0027%.
 • Fedtemboli mindre end 0,1%.
 • Hypotermi, nedsat temperatur efter lang operation.
 • Serom, serøs væskeophobning, behandles med antibiotika og i nogle tilfælde udtømning ved kirurgisk indgreb.
 • Hyperpigmentering (mørke pletter, misfarvning) forsvinder normalt efter 2-3 uger efter operationen, men i enkelte tilfælde kan det tage op til 18 måneder.
 • Appelsinhud og blodsprængninger forsvinder ikke ved behandlingen.
 • Dårlig opheling rammer ofte rygere. Dette kan mindskes ved at holde op med at ryge 4 uger før og 4 uger efter operationen.

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

 • Du tager p-piller
 • Har BMI over 25
 • Har alder over 40 år
 • Operationen har længere varighed end 45 minutter
 • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 10 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

HVORDAN SKAL DU BEDØVES?

Mindre fedtsugning og fedttransplantation udføres oftest i fuld bedøvelse, men kan også foretages i lokalbedøvelse hvis det kun er mindre områder der skal behandles. Foregår operationen i fuld bedøvelse, medfører dette, at du skal faste i 6 timer før operationen (ikke spise tyggegummi, ryge og lignende). Du må gerne drikke vand og sukkerholdigt saftevand i få mængder, indtil 2 timer inden operationen.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG TIL OPERATIONEN?

Forud for operationen skal du:

 • Ophøre med at tage acetylsalisylsyre holdige stoffer som Magnyl, Aspirin og Treo. Dette bør du ophøre med 1 uge inden og 2 uger efter operationen.
 • Stoppe med at ryge 4 uger før og 4 uger efter operationen. Rygning har stor indflydelse på det kosmetiske resultat, øger infektionsrisikoen og er generelt dårligt for dit helbred.
 • Aftale at blive hentet efter operationen af en pårørende, som også kan være sammen med dig det første døgn efter operationen.
 • Indkøbe Paracetamol på apoteket.
 • Handle og lave mad til den første uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere efter operationen.

På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undgå efterfølgende kropscreme denne dag.

HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN?

Umiddelbart før operationen vil kirurgen optegne det område, hvor du skal fedtsuges og behandles, så han præcis ved hvor der skal behandles, når du ligger ned. Gennem et lille snit i huden føres en kanyle ind i området og fedtcellerne suges væk. Fedtcellerne samles i en beholder og oprenses, hvorefter fedtet injiceres i det område, der mangler fylde.

Indgrebet tager ca. 2 timer, alt efter hvor mange områder det drejer sig om. Ved indstikshullet lægges et lag gaze, og på hele det behandlede område lægges der tape. Tapen skal beholdes på dag og nat i 3 døgn. I de første 3 døgn må du ikke tage bad. Området fedtet er transplanteret til skal de første 2-4 uger holdes varmt (lige efter operationen for du en forbinding på af enten vat eller fx et lammeskind) og man skal undgå tryk og stød på det handlede område ligeledes i 2-4 uger.

HVORDAN HAR DU DET EFTER OPERATIONEN?

Umiddelbart efter operationen kan der forekomme smerter, som du dog kan afhjælpe ved at tage en Paracetamol 500 mg 2 stk. 4 gange dagligt og Ibuprofen 400 mg x 3. Det fedtsugede område vil ligne et blåt mærke og er ømt den første tid og det kan også hæve op. Der kan forekomme en let sivning fra såret de første dage, det er normalt og forbindingen vil opsamle væsken. Du bør vente med hårdt arbejde og sport i 4 uger. Start derefter langsomt op igen. Det er i orden at gå eller cykle en tur, når du får lyst til det. Undgå alkohol, aspirin og rygning i ca. 2 uger. Området hvor fedtet er flyttet til vil ligeledes ofte være blåt og ømt i op til 2-3 uger og nogen gange længere tid.

HVORNÅR ER ALT NORMALT IGEN?

Efter operationen bør du få rigeligt med hvile, så du tillader kroppen at bruge al sin energi på ophelingen. I begyndelsen vil det fedtsugede/fedttransplanterede område være misfarvet og ”bulet”. Der vil dannes en del væske i området, hvor fedtet er fjernet. Dette vil forsvinde efter ca.1 måned. Selve misfarvningen af huden forsvinder efter 2-3 uger. På brystet vil en del af det ”nye” fedt forsvinde (op til ca. 50% ved 1. operation, ved efterfølgende indgreb som regel noget mindre) efter 4-6 uger. Du må have tålmodighed, men du vil også kunne se bedring dag for dag. Først efter 2-3 måneder kan det endelige resultat vurderes og herefter kan en ny behandling planlægges hvis man ønsker yderligere volumen.

HVORNÅR SKAL DU MØDE PÅ KLINIKKEN TIL KONTROL?

Efter ca. en uge skal trådene fjernes på klinikken. Og efter ca. 3 måneder vil vi gerne se dig til kontrol.

Først efter 3 måneder kan det endelige resultat vurderes. Hvis du på noget tidspunkt bliver utryg, kan du altid henvende dig til klinikken.

Når det endelige resultat er opnået og har været stabilt i 3 måneder, vil holdbarheden være permanent. Du vil dog fortsat ældes, afhængig af arv og miljø. Man kan gentage operationen.

Bemærk at du ifølge loven først kan give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation vedr. fedttransplantation version 28-10-2019

Har du fundet den behandling, du ønsker?

Book tid til en uforpligtende forundersøgelse nu.

BOOK NU