Liposuction

Liposuction er den lægefaglige term for fedtsugning. Liposuction kan i denne forbindelse bruges til at fjerne fedtbuler og særlige fedtdepoter. Disse fedtdepoter kan sidde overalt på kroppen, men vil typisk især forekomme på hals/nedre del af kæbe, hofter, mave, lægge, knæ og lår.

Indgreb med liposuction

Liposuction er et ganske enkelt indgreb, som foregår ambulant eller eventuelt under en kortvarig indlæggelse. En fedtsugning vil typisk udføres under fuld bedøvelse, man kan dog også foretages under lokalbedøvelse alt efter, hvor fedtet skal suges fra, og hvor meget fedt der skal suges.

Betingelser for at modtage en fedtsugning

Mht. liposuction, så er det vigtigt at betone, at ikke alle er lige egnede kandidater til at modtage et sådan indgreb. Fedtsugning er i denne forbindelse først og fremmest en sidste udvej og ikke som sådan et alternativ til at spise sundt eller at motionere.

For at man kan få udført en fedtsugning skal man som regel være over 18 år og have en forholdsvis god helbredssituation. Derudover skal man typisk også have en fornuftig diæt samtidig med, at man motionerer regelmæssigt. Endelig skal man naturligvis også have større eller mindre fedtdepoterer rundt omkring på kroppen, som det umiddelbart er muligt at suge fedt fra.