Patientinformation om næseplastikker

HVORFOR EN NÆSEPLASTIK?

Næseplastik bliver foretaget af æstetiske grunde. Det mest almindelige er, at mindske næsens størrelse samt korrigere formen på næsetippen og/eller næseryggen.

HVEM KAN FÅ EN NÆSEPLASTIK?

En næseplastik kan med succes foretages på både ældre og yngre personer. Der er ingen øvre aldersbegrænsninger, men det er vigtigt, at huden stadig har sin spændstighed.

HVAD SKAL DU HAVE FORETAGET?

Før du beslutter dig for at få foretaget en næseplastik, skal du nøje overveje dine forventninger og diskutere dem med plastikkirurgen. Det vil foregå ved en forundersøgelse, og kirurgen vil vurdere din næse, før I sammen planlægger netop din operation.

ER DER NOGEN RISIKO ELLER SENFØLGER FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører en næseplastik, er komplikationerne sjældne og få. Der kan være store variationer i den enkelte persons almene tilstand, anatomi og evne til at hele, og resultatet er aldrig 100 % forudsigeligt.

MULIGE KOMPLIKATIONER:

Ar
Arret forsvinder aldrig, men bliver med tiden næsten usynligt. I visse tilfælde vil arret være skjult inde i næsen, men ellers ligger det som et trappetrin i skillevæggen. Uanset placering tager det tid for arvævet at forme sig og falde på plads.

Blødning
Selve operationen giver minimalt blodtab. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme blødning efter indgrebet medførende blodansamling, som må udtømmes.

Blå mærker
Der kan forekomme blå mærker, som forsvinder efter 1 -2 uger.

Infektion
Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme. Der gives forebyggende antibiotika under operationen. Opstår der senere infektion er det oftest omkring arret i huden og man vil vælge at behandle med yderligere antibiotika.

Føleforstyrrelser, midlertidig/ vedvarende
De fleste oplever en midlertidig ændret følsomhed på og omkring næsen. Dette skyldes hævelse og træk på følenerverne. Følsomheden vender normalt tilbage efter nogle måneder. I meget sjældne tilfælde kan man miste følsomheden permanent.

Asymmetri
Der vil næsten altid være lidt sideforskel på næsen inden operationen. Man må derfor regne med at denne asymmetri også er at finde efter operationen. Oftest er det kun personen selv, der kan se det.

Ujævnhed
Når man føler på sin næse kan man oftest mærke ujævnheder bestående af ben- og bruskedele. I visse tilfælde er disse ujævnheder ligefrem synlige på overfladen af næsen. Ved operationen vil man forsøge at glatte disse ujævnheder ud. Der kan dog fortsat være små ujævnheder.

Hævelse
Hævelsen er længe om at forsvinde og næsen føles stiv og hård. Hævelsen sidder både indvendigt og udvendigt og man kan føle sig tæt i næsen i op til 4 – 8 uger. Hævelse kan vare op til 6 – 12 måneder.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG TIL OPERATIONEN?

 • 3 dage før operationen skal du ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.). Dog må du ikke stoppe med at spise hjertemagnyl eller anden blodfortyndende medicin (Clopidogrel, Marevan,etc)  uden at have konfereret det med din egen læge eller din hjertelæge. Hvis der kan pauseres med Clopidogrel er det i 5 dage før operationen.
 • Naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie, Baldrian, ginseng, ginko, hvidløgspulver/ingefær eller E-vitamin bør du ophøre med 1 uge før.
 • Gigtmedicin (Ibuprofen, Naproxen,Diclofenac etc): Pausere i 3 dage evt efter aftale med din praktiserende læge eller rheumatolog.
 • Hvis du får vægtreducerende medicin såsom Wegovy skal du holde pause 3 uger inden operationen.
 • Aftale hjemtransport med en pårørende og sikre dig, at nogen kan være hos dig efter udskrivelsen
 • Indkøbe Paracetamol på apoteket.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

HVORDAN BLIVER DU BEDØVET?

Næseplastik foregår som regel i fuld bedøvelse, hvilket vil sige, at du sover under hele operationen og ikke mærker noget ubehag. Narkose indebærer, at du skal faste 6 timer forud for operationen (ikke spise, tygge tyggegummi og lignende). Du må gerne drikke vand og sukkerholdigt saftevand indtil 2 timer før operationen. Du vil vågne umiddelbart efter operationen og komme på opvågningsafdelingen, hvor en sygeplejerske vil observere dig.

HVORDAN FOREGÅR SELVE OPERATIONEN?

En næseplastik tager fra 1 til 3 timer afhængigt af indgrebets omfang. Der findes mange måder at udføre næseplastik på, afhængig af hvad du ønsker at opnå ved operationen. Der kan både være tale om en reduktion og/eller en formændring af næsen. En ændring i form på næsetippen og næseryggen. Indsnævring af næseborenes åbning, og/eller en ændring i vinklen mellem din næse og overlæbe.

Er der tale om en bule på næseryggen (såkaldt ørnenæse), kan benet slibes ned, så næsen bliver mere lige. Har du derimod en krum næseryg, kan man skabe en lige næse ved hjælp af brusk. Er næsespidsen for lang eller for stor, kan man operere dele af brusken væk. Er næsen for kort og bred, kan man få den til at se smallere ud ved at opbygge næsespidsen med brusk.

HVORDAN HAR DU DET EFTER OPERATIONEN?

Der vil sædvanligvis ikke være smerter efter operationen. Hvis der er, kan disse formindskes ved at tage tablet Paracetamol 500 mg 2 stk. 4 gange dagligt. Du får udleveret den nødvendige medicin ved udskrivelsen.

I den første tid efter operationen kan du opleve ømhed, spænding og hævelse på det behandlede område.
Udsivning fra næsen er almindeligt de første døgn.

HVORDAN SKAL DU FORHOLDER DIG EFTER OPERATIONEN?

 • Undgå at læne hovedet fremad.
 • Afkøl øjnene med frosne ærter eller andet for at reducere hævelse og blå mærker. Anvend disse mindst 3 x 20 minutter dagligt de 3 første dage.
 • Lig højt, når du hviler og sover.
 • Rens forsigtigt rundt om næsefløjene. Sørg for, at der ikke er noget, der trænger op i næsen.
 • Hvis du har tamponader, skal du ikke røre dem.
 • Du må ikke trykke mod næsen de 2 første uger efter operationen.
 • Puds ikke næse, og brug ikke næsedråber de 2 første uger efter operationen.

Det er normalt at blive hjemme fra arbejde i en uge efter næseplastik. Vent med hårdt arbejde og sport i 3 uger og start derefter langsomt. Det er i orden at gå eller cykle en tur allerede fra dagen efter operationen. Undgå svømmehal, dampbade og sauna i ca. 3 uger efter operationen.

HVORNÅR SKAL DU MØDE PÅ KLINIKKEN TIL KONTROL?

Du skal møde til kontrol 1 uge efter operationen, hvor du får fjernet skinne og sting. 6 måneder efter operationen skal du til efterkontrol, hvor vi også tager efterfotos. Du er velkommen til at få dine før- og efterfotos tilsendt. Det varer fra 6-12 måneder før man kan bedømme det endelige kosmetiske resultat.
Er du utryg eller har du spørgsmål i den mellemliggende tid, er du altid velkommen til at ringe til os og eventuelt aftale en tid i klinikken.

HVORNÅR ER ALT NORMALT IGEN?

Efter operationen bør du få rigelig hvile, så kroppen kan bruge al energi på ophelingen. Den første uge efter operationen, når næseslimhinden er hævet, kan det være svært at trække vejret gennem næsen. Det er ikke overraskende, hvis nogle patienter er skuffede eller lidt deprimerede den første tid efter operationen.

Efter 3 uger vil du både se og føle dig meget bedre tilpas. Hvis du i forvejen har gjort dig klart, at resultatet ikke fremtræder umiddelbart efter behandlingen, vil du hurtigere blive glad for din næseplastik. De fleste, der er blevet opereret, er tilbage på arbejdet én uge eller højst to uger efter operationen.

ER DER BETÆNKNINGSTID FØR EN OPERATION?

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 7 dage efter den skriftlige og mundtlige information er givet, inden behandlingen kan finde sted.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste/ægtefælle med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet. Husk, at der maximalt kan være 2 personer til forundersøgelse ad gangen. Er I flere, der ønsker forundersøgelse og gerne vil have en pårørende med, må I derfor booke tider uafhængigt af hinanden.

Derudover anbefaler vi, at du lader dine børn blive hjemme til forundersøgelsen og de efterfølgende kontroller. Det er vigtigt, at du kan koncentrere dig om den vigtige information, der bliver givet til forundersøgelse, og vores erfaring fra efterkontroller viser, at børnene synes, det er meget voldsomt at se mor eller far få skiftet forbinding.

Din forundersøgelse er gyldig i et år. Gyldigheden er med forbehold for, at der ikke sidenhen er sket nogen større helbredsmæssige ændringer, f.eks. større vægtudsving eller ny medicin, der kan være til hindring for den plan, der er blevet lagt. Er der sket sådanne ændringer, eller er der gået mere end et år siden din forundersøgelse, og ønsker du at blive opereret, skal du ind til en fornyet forundersøgelse.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.500 kr. Læs mere på prissiden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600, – i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc.

Du kan enten skrive til os via vores kontaktformular på hjemmesiden, eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om næseplastikker – version 11-04-2024