Patientinformation om brystreduktion

Hvorfor brystreduktion?

Store, tunge bryster kan forårsage smerter i nakke, skuldre og ryg og for nogle kan de hæmme de fysiske aktivitetsmuligheder. Det er svært at dyrke sport, når brysterne sidder i vejen og det er vanskeligt (og kostbart) at finde en BH der støtter optimalt. Mange kvinder fortæller også, at det er svært at finde smart og klædeligt tøj. Den store barm får let kroppen til at se uformelig ud, selv på normalvægtige kvinder. Endelig kan fugt og hudløshed under brystet skabe irritation og medføre lugtgener.

Hvem kan få en brystreduktion?

Alle raske kvinder, der er rimelige normalvægtige. Har du endnu ikke fået de børn, du ønsker, er det ikke en hindring for at få foretaget en brystreduktion. Ofte vil man kunne amme efter operationen, om end der ikke gives garanti. For at nedsætte risikoen for komplikationer er det vigtigt, at du ikke er meget overvægtig. Hos os, må dit BMI højst være 30.

Operationen tilbydes også i offentligt regi. Hvis du er interesseret i dette skal du opfylde visse krav: være normalvægtig med BMI under 25, være fysisk betydelig generet af de tunge bryster og kirurgen skal kunne reducere brystet med ca. 500 gram pr. side afhængig af din bygning. Hvis du opfylder disse krav, kan du bede din praktiserende læge om en henvisning til en plastikkirurgisk afdeling.

Hvordan foregår konsultationen?

Ved forundersøgelsen vil du altid møde plastikkirurgen, der vil lytte til, hvilket ønske du har for brystets størrelse og form efter operationen. Han vil vurdere om dit ønske er realistisk, og om han tror, han kan opnå det resultat, du ønsker. Dit bryst vil blive undersøgt og opmålt omhyggeligt, og alle spørgsmål du har angående operationen og efterforløbet, vil blive besvaret. Det kan være en god idé, at nedskrive eventuelle spørgsmål og medbringe disse til forundersøgelsen. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne patientinformation grundigt igennem derhjemme.

Hvis du efter konsultationen føler dig klar til at booke operationstid er dette selvfølgelig muligt. Bemærk blot, at du ifølge loven først kan give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Er der nogen risici forbundet med operationen?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører operationen er komplikationerne få. Der er dog en risiko forbundet med enhver form for kirurgi og de mulige komplikationer er:

 • Brystvorterne kan blive mere eller mindre følsomme og i sjældne tilfælde følelsesløse. Risikoen er op til 1,0 %.
 • Sårinfektion 1 %. En infektion i arret, der sædvanligvis kan behandles med antibiotika.
 • Hæmatom – i sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve kirurgen stopper blødningen ved en evt. ny operation.
 • Asymmetri dvs. brysterne ikke bliver helt ens, men ofte er kvinders bryster ikke helt ens fra begyndelsen.
 • Tykke og røde ar. Ardannelse er individuel, man kan ikke forudsige, hvordan den enkelte danner ar på brysterne. I starten vil de fleste ar være tydelige og røde, men vil aftage og blive pæne og hvide med tiden.
 • Breddeforøgede ar. Hos enkelte kan arrende blive lidt brede pga. det store træk, der vil være på grund af brysternes tyngdevirkning.
 • En meget sjælden komplikation er, at noget af brystvorten dør, da blodforsyningen ved operationen kan forringes. Det er meget vigtigt, at du ikke ryger 6 uger før og 4 uger efter operationen, da rygning øger risikoen for dette. (Risikoen er under 1%).

Er du i tvivl om du er forbundet med en af ovenstående risici, er du velkommen til at kontakte din kirurg eller klinikken.

Vedr. brystreduktion og blodpropper

Hos AK Nygart sætter vi sikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi. Derfor anbefales nogle kunder forebyggelse med et stof, der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det blive givet, som en indsprøjtning i låret eller maveskindet af en sygeplejerske i opvågningen.

I yderst sjældne tilfælde (særlige risiko-patienter) vil du få recept på blodfortyndende medicin tilsendt elektronisk.

Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser dig, hvordan det gøres.

Hvordan skal jeg bedøves?

Brystreduktion foregår i fuld bedøvelse, hvilket vil sige, at du sover under hele indgrebet. Du skal faste 6 timer før operationen. De vil vågne umiddelbart efter operationen og kan tage hjem efter et par timer. Ved større og mere komplicerede brystreduktioner vil du være indlagt natten over. Dette vurderer plastikkirurgen ved konsultationen forud for indgrebet.

Angst for narkose er et velkendt fænomen, men vores dygtige læger og sygeplejersker vil gøre alt for, at få dig til at føle dig tryg under hele operationsforløbet. Med baggrund i dine oplysninger kan vores erfarne narkoselæge vurdere om operationen og narkosen udgør nogen risiko for dig. Læs mere om narkosen/bedøvelse her.

Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

Inden operationen skal du:

 • 3 dage før operationen skal du ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.). Dog må du ikke stoppe med at spise hjertemagnyl eller anden blodfortyndende medicin (Clopidogrel, Marevan,etc)  uden at have konfereret det med din egen læge eller din hjertelæge. Hvis der kan pauseres med Clopidogrel er det i 5 dage før operationen.
 • Naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie, Baldrian, ginseng, ginko, hvidløgspulver/ingefær eller E-vitamin bør du ophøre med 1 uge før.
 • Gigtmedicin (Ibuprofen, Naproxen,Diclofenac etc): Pausere i 3 dage evt efter aftale med din praktiserende læge eller rheumatolog.
 • Hvis du får vægtreducerende medicin såsom Wegovy skal du holde pause 3 uger inden operationen.
 • Undgå at få lavet tatoveringer, piercinger eller få foretaget større tandlægearbejder med fx isætning af fyldninger 1 måned før operationen og 1 måned efter operationen. Det skyldes, at der i forbindelse med tatovering, piercing og tandlægearbejde kan danne sig bakterier i blodet.
 • Derudover skal du indkøbe Paracetamol a 500 mg + Ibuprofen a 200 mg til en uges forbrug.
 • Aftale med en pårørende, at du bliver hentet 2 timer efter operationen og passet de næste 24 timer.
 • Det er en god ide at købe ind og lave mad til en uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere dig efter operationen.
 • På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undlad at bruge bodylotion eller creme på det område, der skal opereres.
 • Klæd dig i løst, behageligt tøj, gerne bluse med lynlås og flade sko.
 • Smykker og eventuelle piercinger tages af og efterlades hjemme.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand, har du kun lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation. Hvis du drikker mere end dette bør du skrue ned for dit forbrug, og drikker du mere end 4 genstande dagligt bør du stoppe helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Det vil mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer etc.) Læs mere her.

Dansk Brystkirurgisk Selskab anbefaler, at kvinder over 35 år, der ønsker brystreduktion, får foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår i fuld bedøvelse og tager typisk mellem 2-3 timer.

Umiddelbart før operationen vil kirurgen optegne på brystet, så han præcis ved, hvor der skal skæres. Derefter vil narkoselægen tale med dig og operationen starte, når du er helt bedøvet.

Operationen foregår ved, at brystkirtelvæv og evt. fedtvæv fjernes fra brystet i den mængde, der vurderes vil være passende for at opnå det ønskede resultat. Plastikkirurgen vil gøre alt for at sy arrene efter de metoder, der giver de smukkeste ar. Rutinemæssigt vil vævet der fjernes, blive sendt til undersøgelse for eventuel sygdom.

Efter operationen hjælper vi dig over i din seng og kører dig til opvågningen, hvor du er under konstant overvågning af en sygeplejerske, indtil du er helt vågen og klar efter narkosen.

Du får udleveret kontroltid på operationsdagen og det er vigtigt, at du følger de anbefalinger opvågningssygeplejersken har givet dig. Her får du også information ang. hvornår du kan tage bad og hvilken type forbinding du har fået på og hvornår denne skal skiftes.

Hvordan har jeg det efter operationen?

Du vil formentlig blive overrasket over, at du ikke har specielt ondt efter denne operation. Der kan dog forekomme smerter efter operationen. Dette vil du kunne afhjælpe ved at tage tablet Paracetamol 500 mg.  Du vil efter operationen blive vejledt i brug af smertestillende medicin, og rådgivet omkring brugen af den støttende BH.

Skulle der småsive lidt blødning fra såret kan dette afhjælpes ved at trykke et rent klæde mod huden i ca. 20 minutter til blødningen er stoppet.

Der vil ofte komme lidt misfarvninger i huden, og der kan komme lidt sivning senere fra sårene, men du skal blot ligge lidt gaze og skifte dette efter behov.  Efter ca. 2 uger fjernes eventuelle tråde.

Du bør vente med hårdt arbejde og med at dyrke sport i ca. 4 uger.

Hvornår skal jeg møde på klinikken til kontrol?

Du vil på operationsdagen blive oplyst af opvågningssygeplejersken omkring kontrol forløbet hos sygeplejersken og kirurgen.

Vi anbefaler vi, at du lader dine børn blive hjemme til de efterfølgende kontroller. Det er vigtigt, at du kan koncentrere dig om den vigtige information, der bliver givet, og vores erfaring fra efterkontroller viser, at børnene synes, at det er meget voldsomt at se mor eller far få skiftet forbinding.

Er du utryg eller har du spørgsmål i den mellemliggende tid, er du altid velkommen til at ringe til os og eventuelt aftale en tid i klinikken.

Er der betænkningstid før en operation?

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 7 dage efter, du har fået den skriftlige og mundtlige information, inden behandlingen kan finde sted. Det giver dig tid til at gå hjem og tænke over indgrebet, snakke med familie og venner og eventuelt fortryde – før vi opererer.

Din forundersøgelse er gyldig i et år. Gyldigheden er med forbehold for, at der ikke sidenhen er sket nogen større helbredsmæssige ændringer, f.eks. større vægtudsving eller ny medicin, der kan være til hindring for den plan, der er blevet lagt. Er der sket sådanne ændringer, eller er der gået mere end et år siden din forundersøgelse, og ønsker du at blive opereret, skal du ind til en fornyet forundersøgelse.

ANDET

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

Spørgsmål til alt om min operation

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til  info@aknygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om brystreduktion – version 11-04-2024