Patientinformation ved fedttransplantation

HVORFOR FEDTTRANSPLANTATION?

Med en fedttransplantation flyttes levende fedtceller fra et sted til et andet – sædvanligvis fra kroppen til ansigtet. Fedttransplantation er en metode til behandling af rynker i ansigtet og på hænder. Fedttransplantation bruges også til at forstørre og markere kindben eller hage. Eller ved manglende fylde et sted på kroppen.

Inden operationen skal du til en forundersøgelse hos en af vores plastikkirurger. Kirurgen vil undersøge dig og ud fra dine forventninger og kirurgens anbefalinger, planlægger I operationen.

ER DER NOGEN RISIKO FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører en fedtsugning, er komplikationerne og bivirkningerne sjældne og få. Men der er altid risiko forbundet med enhver form for kirurgi.

Mulige komplikationer og bivirkninger kan være:

 • Infektion 0,003%, kan behandles med antibiotika.
 • Hæmatom, en blodansamling under huden, som eventuelt skal fjernes af kirurgen, opstår meget sjældent.
 • Lettere nedsat følesans i 1 uge, nogle gange op til 6 uger.
 • Permanent nedsat følesans, under 1%.
 • Ujævnheder og asymmetri 5-15%. Større ujævnheder kan rettes senere ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Dette er gratis for patienten.
 • Alvorlige komplikationer såsom blodpropper og huddød er ekstremt sjældne. Klinikken har ikke oplevet disse komplikationer.
 • DVT (dyb venetrombose) 0,0003%.
 • PE (lungeemboli) 0,0027%.
 • Fedtemboli mindre end 0,1%.
 • Hypotermi, nedsat temperatur efter lang operation.
 • Serom, serøs væskeophobning, behandles med antibiotika og i nogle tilfælde udtømning ved kirurgisk indgreb.
 • Perforation af mavevæggen ind til tarmen, sker meget sjældent.
 • Hyperpigmentering (mørke pletter, misfarvning) forsvinder normalt efter 2-3 uger efter operationen, men i enkelte tilfælde kan det tage op til 18 måneder.
 • Appelsinhud og blodsprængninger forsvinder ikke ved behandlingen.
 • Dårlig opheling rammer ofte rygere. Dette kan mindskes ved at holde op med at ryge 6 uger før og 4 uger efter operationen.

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

 • Du tager p-piller
 • Har BMI over 25
 • Har alder over 40 år
 • Operationen har længere varighed end 45 minutter
 • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 10 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

HVORDAN SKAL DU BEDØVES?

Mindre fedtsugning og fedttransplantation udføres oftest i lokalbedøvelse, men kan også foretages i fuld bedøvelse. Foregår operationen i fuld bedøvelse, medfører dette, at du skal faste i 6 timer før operationen (ikke spise tyggegummi, ryge og lignende). Du må gerne drikke vand og sukkerholdigt saftevand i få mængder, indtil 2 timer inden operationen.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG TIL OPERATIONEN?

Forud for operationen skal du:

 • Ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.), samt andre læge- og naturlægemidler, der kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie eller E-vitamin. Dette bør du ophøre med ca. 4 uger før og efter operationen.
 • Aftale at blive hentet efter operationen af en pårørende, som også kan være sammen med dig det første døgn efter operationen.
 • Indkøbe Paracetamol på apoteket.
 • Handle og lave mad til den første uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere efter operationen.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undgå efterfølgende kropscreme denne dag.

HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN?

Umiddelbart før operationen vil kirurgen optegne det område, hvor du skal fedtsuges og behandles, så han præcis ved hvor der skal behandles, når du ligger ned. Gennem et lille snit i huden føres en kanyle ind i området og fedtcellerne suges væk. Fedtcellerne samles i en beholder og oprenses, hvorefter fedtet injiceres i det område, der mangler fylde. Rynkereduktion og forstørrelser af ønskede områder fortages ved hjælp af tynde kanyler gennem små snit på 2 mm, der til slut syes sammen med meget tynd tråd.

Indgrebet tager ca. 1-2 timer, alt efter hvor mange områder det drejer sig om. Ved indstikshullet lægges et lag gaze, og på hele det behandlede område lægges der tape. Tapen skal beholdes på dag og nat i 3 døgn. I de første 3 døgn må du ikke tage bad.

HVORDAN HAR DU DET EFTER OPERATIONEN?

Umiddelbart efter operationen kan der forekomme smerter, som du dog kan afhjælpe ved at tage en Paracetamol 500 mg 2 stk. 4 gange dagligt. Det fedtsugede område vil ligne et blåt mærke og er ømt den første tid og det kan også hæve op. Der kan forekomme en let sivning fra såret de første dage, det er normalt og forbindingen vil opsamle væsken. Du bør vente med hårdt arbejde og sport i 2-4 uger. Start derefter langsomt op igen. Det er i orden at gå eller cykle en tur, når du får lyst til det. Undgå alkohol, aspirin og rygning i ca. 4 uger.

HVORNÅR ER ALT NORMALT IGEN?

Efter operationen bør du få rigeligt med hvile, så du tillader kroppen at bruge al sin energi på ophelingen. I begyndelsen vil det fedtsugede/fedttransplanterede område være misfarvet og ”bulet”. Der vil dannes en del væske i området, hvor fedtet er fjernet. Dette vil forsvinde efter ca.1 måned. Selve misfarvningen af huden forsvinder efter 2-3 uger. Du må have tålmodighed, men du vil også kunne se bedring dag for dag. Først efter 6 måneder kan det endelige resultat vurderes.

Dit ar vil være rødt i nogle uger, og du bør undgå sol på såret det første halve år. En del af det transplanterede fedt, ca. 30-40 %, vil forsvinde i løbet af nogle måneder. Derfor er det nødvendigt at gentage indgrebet nogle gange, indtil det ønskede resultat er nået.

HVORNÅR SKAL DU MØDE PÅ KLINIKKEN TIL KONTROL?

Efter ca. en uge skal trådene fjernes på klinikken. Og efter ca. 6 måneder vil vi gerne se dig til kontrol.

Først efter 3-6 måneder kan det endelige resultat vurderes. Hvis du på noget tidspunkt bliver utryg, kan du altid henvende dig til klinikken.

Når det endelige resultat er opnået og har været stabilt i 6 måneder, vil holdbarheden være permanent. Du vil dog fortsat ældes, afhængig af arv og miljø. Man kan gentage operationen.

Bermærk at du ifølge loven først kan give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken på tlf.70 27 57 57.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr. Læs mere på pris-siden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation vedr. fedttransplantation version 13-07-20