Patientinformation om ar-korrektion

Ar opstår som en konsekvens af tidligere operationer, skader eller uheld. Ardannelse opstår kun hvis skaden er så dyb, at den inddrager de dybere liggende hudlag. Hvis skaden er helt overfladisk som f.eks. ved en hudafskrabning, dannes der ikke permanente ar. Ardannelsen er kroppens måde at reparer huden på og det kan let tage mere end 1 år før arret er modnet helt.

HVAD SKAL JEG HAVE FORETAGET?

Det gamle ar er som regel begrænset til huden, men af og til involverer det også dybere liggende strukturer og det kan betyde, at det gamle ar trækkes ned. I sådanne tilfælde er det også nødvendigt, at fjerne den del af arret der går i dybden, for at opnå en jævn hudoverflade. Når det gamle ar er fjernet, vil plastikkirurgen sy arret, så det bliver så fint som muligt.

HVORDAN SKAL JEG BEDØVES?

Langt de fleste ar-korrektioner foregår udelukkende i lokalbedøvelse, men nogle gange kan arret være så stort, at det kræver, at du får afslappende medicin (sedering) eller fuld anæstesi.  Allerede ved konsultationen, forud for operationen, har plastikkirurgen vurderet, hvilken form for bedøvelse du ønsker og har brug for. Hvis du har brug for sedering eller fuld narkose vurderer plastikkirurgen om du, grundet helbredsmæssige årsager, skal tilses af vores narkoselæge inden selve operationsdagen. Er du fuldstændig sund og rask møder du først narkoselægen på selve operationsdagen, hvor han vil informere dig om den bedøvelsesform du har valgt, spørge ind til tidligere og nuværende sygdomme, medicin, allergi og tidligere operationer.

Det er helt normalt at være nervøs for narkosen, men vores dygtige narkoselæger og sygeplejersker vil gøre alt, for at få dig til at føle dig tryg under hele operationsforløbet.

HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN?

Operationen foregår ved, at man fjerner det gamle ar og dermed laver et nyt. Det gamle ar kan være begrænset til huden, men af og til involverer det også dybere liggende strukturer og det kan have den effekt, at det gamle ar trækkes ned. I disse tilfælde er det også nødvendigt, at fjerne den del af arret der går i dybden, for at få en jævn hudoverflade.

Operationstiden kan være meget forskellig og afhænger af arrets størrelse og kompleksitet.

I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt, at anlægge et lille dræn, der kan suge blod og vævsvæske. Drænet fjernes oftest dagen efter operationen.

Hvis indgrebet er foregået i ren lokalbedøvelse, må du forlade klinikken umiddelbart efter. Ved behov for sedering eller fuld narkose, observerer vi dig på opvågningen i nogle timer. Når du er helt vågen og klar vil kirurgen fortælle dig om operationsforløbet. Du vil normalt kunne komme hjem samme dag. Det er vigtigt, at du aftaler at en pårørende henter dig, og at du ikke er alene det første døgn efter operationen.

Vi vil sikre os, at du har fået svar på alle dine spørgsmål og at du føler dig tryg ved at tage hjem. Du vil få udleveret plastikkirurgens private mobilnummer, så du altid kan komme i kontakt med ham, hvis der skulle opstå akutte spørgsmål i efterforløbet.

HVORDAN FORBEREDER JEG MIG TIL OPERATIONEN?

For at nedsætte risikoen for blødning, er det vigtigt at du holder pause med blodfortyndende medicin før operationen.

  • 2 uger før operationen skal du ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Asperin m.fl.).
  • Lægemidler og naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie eller E-vitamin, anbefaler vi du holder pause med i 4 uger før og efter operationen.
  • Aftale hjemtransport med en pårørende og sikre dig, at nogen kan være hos dig i de næste 24 timer
  • Klippe/trimme evt. hår i operationsområdet. Alternativt raserer.
  • Indkøbe Panodil på apoteket
  • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
  • Holde pause med alkohol: Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

Husk at tage løstsiddende tøj med til efter operationen og en overdel, der kan knappes/lynes foran

På selve operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig vask af krop og hår.

PÅ OPERATIONSDAGEN SKAL DU:

Hvis operationen foregår i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse med sedering være fastende. Det betyder, at du ikke må spise indenfor de sidste 6 timer inden operationen. Du må gerne drikke små mængder vand indtil 2 timer før operationen.

Hvis indgrebet skal foregå i rent lokalbedøvelse skal du ikke være fastende og du kan spise og drikke som normalt.

Ved større arkorrektioner skal du tage et brusebad på operationsdagen umiddelbart inden du tager hjemmefra. Du skal, hvis det er aftalt med plastikkirurgen, forud for operationen vaske hele kroppen inklusiv håret.

Undgå at bruge creme på kroppen efter badet.

Du skal møde uden smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser på operationsdagen.

HVORNÅR SKAL JEG HENTES EFTER OPERATIONEN?

Hvis indgrebet foregår i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse med sedering, vil du blive observeret i opvågningsafdelingen til du er helt frisk og klar igen. Det vil være en god ide at arrangere, at du kan være sammen med en pårørende i det første døgn efter indgrebet. Det vil også være fint at arrangere, at du bliver hentet af en pårørende.

Hvis du udelukkende har været i lokalbedøvelse, vil du oftest være klar til at tage hjem umiddelbart efter operationen.

HVORNÅR SKAL JEG TIL EFTERKONTROL?

Du kommer til kontrol hos sygeplejersken efter ca. 10 dage, og hun vurderer om der er brug for flere besøg inden den sidste og afsluttende kontrol hos plastikkirurgen efter 6-12 måneder. Ved sidste besøg tages der igen billeder, og hvis du har interesse i det, sender vi gerne alle dine billeder hjem til dig pr. mail.

Vi håber, at behandlingsforløbet hos AK Nygart vil leve op på til dine forventninger, og at du ved den sidste kontrol møder op og er glad og tilfreds med resultatet.

ER DER RISICI FORBUNDET MED KORREKTION AF AR?

Som ved enhver anden operation er der også en meget lille risiko for komplikationer eller bivirkninger ved en arkorrektion. Undervejs i hele forløbet vil du blive nøje instrueret i, at kunne reagere hurtigt ved tegn på komplikationer. Bliver du alligevel i tvivl, skal du naturligvis kontakte os. Mulige bivirkninger og komplikationer er:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil området vokse og begynde at sive med friskt blod. Sker dette vil det oftest være mens du er indlagt hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter en arkorrektion. Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse af området efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også området bliver mere følsomt, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man kan mister følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse

Hævelse og deformitet er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og området vil langsomt ”falde til” og nærme sig det endelige resultat.

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have et ar. Selv om vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt breddeøgede ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en fornyet ar-korrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

ER DER BETÆNKNINGSTID?

Ifølge Sundhedsstyrelses regler på det kosmetiske område, skal du informeres skriftligt før du kan modtage den mundtlige information. Det er derfor en god idé, at du i ro og mag derhjemme læser informationen igennem og husker at notere eventuelle spørgsmål undervejs. Således er du godt forberedt, når du kommer til din konsultation.

Hvis du efter konsultationen er afklaret og fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret.

Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe en ledsager (bisidder) til konsultationen.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING OG AFBUD

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr. Læs mere på pris-siden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om arkorrektion – version 13-07-20