Plastikkirurgi

Plastikkirurgi er en retning inden for lægegerningen, som arbejder med at genskabe eller forbedre dit udseende. Plastikkirurgi udføres inden for en række forskellige områder, hvor især kosmetisk kirurgi er kendt i offentligheden. Derudover kan plastikkirurgi også indebære en lang række ikke-kosmetiske indgreb såsom behandling af brandsår og udbedring af medførte deformiteter.

Plastikkirurgiens historiske oprindelse

Plastikkirurgi har en lang forhistorie, hvor de første behandlinger inden for dette området blev udført for flere tusinde år siden. Således er der blandt andet beretninger om, at plastikkirurgi blev udført i Indien op til 800 år før Kristi fødsel, ligesom at det er velkendt, at også egypterne såvel som romerne udførte kosmetiske plastikoperationer.

I løbet af de sidste tohundrede år er plastikkirurgien blevet støt udviklet især i den vestlige verden, hjulpet på vej af pionerer såsom Carpue, Mettauer og Roe. Fødslen af moderne plastikkirurgi placeres dog af de fleste historikere under Første Verdenskrig, hvor den newzealandske læge Harold Gilles udviklede mange af de grundlæggende teknikker og tilgange, som stadigvæk anvendes inden for plastikkirurgien i dag.

Rekonstruktionskirurgi

Moderne plastikkirurgi kan inddeles i to forskellige retninger: Rekonstruktionskirurgi og kosmetisk kirurgi.

Hensigten med rekonstruktionskirurgi er i denne forbindelse at rette diverse fysiske abnormaliteter. Disse defekter kan være skabt af en lang række faktorer såsom brandsår, knoglebrud, infektioner, sygdomme, kræft og svulster. Derudover indebærer rekonstruktionskirurgi også en udbedring af diverse medførte abnormaliteter såsom for eksempel hareskår.

Formålet med rekonstruktionskirurgi er typisk at genoprette diverse kropslige funktioner, som ellers er gået tabt. Dog vil rekonstruktionskirurgi også ofte blive udført for til dels at give patienten et mere normalt udseende. Således vil rekonstruktionskirurgi ofte indarbejde både lægefaglige såvel som kosmetiske hensyn i sine indgreb.

Indgreb omkring hoved

Mange plastikkirurgiske indgreb foregår omkring patientens hoved og ansigt. I denne forbindelse er det væsentligt at skelne mellem indgreb for henholdsvis børn og voksne.

Kirurgiske indgreb på børn vil i denne forbindelse ofte omhandle behandlingen af diverse medførte abnormaliteter i barnets kranium, ansigtsknogler og mere løse vævsområder. I modsætning til dette, så vil behandlingen af voksne som regel være forbundet med hændelser, hvor den voksne er kommet til skade.

Kirurgiske indgreb omkring hovedet er et centralt element af al plastikkirurgi. Dette er samtidig også årsagen til, at kirurger ofte vil have ekstra uddannelse og træning i at udføre disse vigtige operationer for at sikre et så godt resultat som muligt – både med hensyn til patientens udseende såvel som funktionsevne.

Indgreb omkring hænder

Udover hovedet, så er det også meget almindeligt, at der foretages plastikkirurgiske indgreb på hænder. Indgreb på hænder kan i denne forbindelse ofte udføres af plastikkirurger såvel som almene kirurger.

Disse indgreb vil ofte være motiveret af akutte skader såvel som mere kroniske sygdomsforløb omkring patientens hånd eller håndled. Derudover vil håndkirurgi ofte også involvere korrektion af diverse deformiteter såvel som udbedring af problemer med håndens nerver.

I forbindelse med operationer omkring hænder, så er det vigtigt, at patienten husker at gå til kontrolbesøg efterfølgende. Problemer med arvæv vil forekomme særligt hyppigt, når man opererer på hænder, hvilket kan føre til forskellige komplikationer for patienten – for eksempel i form af nedsat funktionsevne. I denne sammenhæng er det helt afgørende, at patienten bliver tilset af sin læge efter operationen for at sikre, at helingsprocessen forløber tilfredsstillende og med begrænsede bivirkninger fra arvæv.

Fremgangsmåde ved rekonstruktionskirurgi

En meget normal fremgangsmåde ved rekonstruktionskirurgi er mikrokirurgi, hvor forskellig slags materiale flyttes fra ét sted af kroppen til et andet. Transplantationer bruges i denne forbindelse til at dække en abnormalitet, når der ikke er tilstrækkelig overskydende hud eller andet materiale til stede der, hvor abnormaliteten befinder sig. I forbindelse med en transplantation vil overskydende hud, muskler, knogler, fedt eller en kombination af disse blive taget fra én anden del af patientens krop og placeret i det område, hvor abnormaliteten er.

Kosmetisk kirurgi

Den anden gren af plastikkirurgien omfatter kosmetisk kirurgi. I modsætning til rekonstruktionskirurgi så er denne disciplin primært beskæftiget med den æstetiske forskønnelse af patientens udseende. Disse kosmetiske forbedringer kan både ske gennem operationer såvel som diverse andre teknikker, som ikke kræver et kirurgisk indgreb.

Kosmetiske behandlinger er over de senere år blevet mere og mere almindelige blandt danskere i alle aldre. Fordelen ved kosmetisk kirurgi er i denne forbindelse, at det først og fremmest giver patienten et større selvværd og en bedre følelse omkring hans eller hendes udseende. Samtidig så er kosmetisk kirurgi også en traditionelt ganske sikker lægefaglig disciplin med få risici involveret for patienten.

Forskellige slags behandlinger inden for kosmetisk kirurgi

Inden for plastikkirurgien findes der en lang række forskellige kosmetiske behandlinger. Plastikkirurgien er i denne forbindelse særdeles veludviklet, hvilket gør, at der kun er få begrænsninger med hensyn til at opfylde patientens behov, uanset om patienten ønsker forbedringer i ansigtet eller andre steder på kroppen.

Nogle af de mest almindelige kosmetiske behandlinger indebærer i denne forbindelse blandt andet:

  • Fedtsugninger omkring maven.
  • Løft af øjenlåg for at give patienten et mere friskt udseende.
  • Forstørrelse  eller omformning af penis.
  • Diverse indgreb omkring bryster. Kirurgiske indrgreb inkluderer bl.a. brystforstørrelse via implantater, brystløft eller brystformindskelse.
  • Løft og stramning af numse.
  • Minimere forekomsten af aknehud, ar, fregner og varige mærker efter røde hunde.
  • Forstørrelse af læber
  • Forskønnelse af næse, øre, øjenbryn, kinder og hage.

I tillæg til de ovennævnte meget hyppige indgreb, så dækker kosmetisk plastikkirurgi også over en lang række andre mulige indgreb, alt efter hvad patienten er interesseret i. Det er i denne forbindelse altid en god ide at tage en åben og ærlig samtale med plastikkirurgen om, hvad du er interesseret i. Herefter vil kirurgen hjælpe dig med at afklare, om disse forskønnelser er mulige, og hvad et eventuelt plastikkirurgisk indgreb ville indebære.

Plastikkirurgi for børn

Et særligt område inden for plastikkirurgien er kirurgiske indgreb overfor børn. Børn vil i denne forbindelse ofte have lægefaglige problemstillinger, som er ganske anderledes end dem, som vi typisk ser hos voksne. Mange af de defekter eller syndromer, som vi ser hos børn, er i denne sammenhæng bedst behandlet, mens de stadigvæk er små.

Plastikkirurgiske indgreb overfor børn vil typisk blive udført af en kirurg, som har en særlig uddannelse og erfaring inden for dette felt. Ofte forekommende indgreb indebærer blandt andet deformiteter omkring hovedet, ligesom at hareskår typisk også udbedres, mens at børnene stadigvæk er små. Derudover er det også normalt at udbedre deformiteter omkring barnets hænder i barnets første leveår.

Hvem udfører plastikkirurgi?

Plastikkirurgi er et særligt felt inden for lægevidenskaben. Dette er også årsagen til, at kirurgiske indgreb inden for dette område typisk vil udføres af en speciallæge i plastikkirurgi.

Dette er med til at sikre, at patienten er i så gode hænder som muligt med en læge, som har en særlig uddannelse og erfaring inden for netop det plastikkirurgiske felt. Dette er især en fordel, når man tager i betragtning, at plastikkirurgi omfatter indgreb, som typisk vil have en stor indflydelse på patientens selvværd og selvopfattelse.

En speciallæge i plastikkirurgi er i denne forbindelse med til at undgå, at der bliver begået alvorlige fejl, og vil være med til at sikre, at patienten kommer så godt igennem behandlingsforløbet som muligt uden nævneværdige komplikationer hverken under eller efter det kirurgiske indgreb.

Kontakt din læge først

Før patienten kontakter en plastikkirurgisk klinik, så er det altid en god ide at snakke med ens alment praktiserende læge først, for at få en afklaring om ens ønsker og behov.

Med en henvisning fra din læge, kan du eventuelt få nogle af dine omkostninger dækket af Sygesikringen Danmark, dog gør vi opmærksom på at dette ikke går igennem AK Nygart, da vi ikke tager imod henvisninger. Sygesikringen Danmark dækker blandt andet fjernelse af knopper, ar, modermærker, diverse hudforandringer, hudkræft, talgcyster, fedtknuder og lignende forhold, som har en lægefaglig begrundelse. Dog skal du selv betale for dine operationer, hvis dit ønske om kirurgisk indgreb udelukkende er kosmetisk motiveret.

Kom ind til en samtale

Hvis du overvejer at få udført en kosmetisk operation, så er den bedste ide at komme ind og få en ganske uforpligtende samtale med din plastikkirurgiske læge. I denne forbindelse vil du have en mulighed for at snakke om de forhold omkring din krop, som du ønsker at forbedre.

Efterfølgende vil din plastikkirurg kunne oplyse dig om, hvilke forskellige slags behandlinger der eksisterer med henblik på at tilfredsstille dine behov. Herefter kan du og plastikkirurgen sammen diskutere hvilken løsningsmodel, som er den rigtige for dig, og hvordan et eventuelt behandlingsforløb rent konkret ville forløbe.