Privatlivspolitik for jobansøgere

Tak for din ansøgning om et job hos AK Nygart A/S.

Formål og retsgrundlag

I forbindelse med rekruttering hos AK Nygart A/S (”AK Nygart”, “vi”, ”os” eller ”vores”) behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. AK Nygart er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med vores ansættelsesprocedure.

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og dit CV samt eventuelle bilag med henblik på at evaluere din ansøgning. Hvis du indkaldes til en samtale, vil vi indsamle og evaluere de oplysninger, som du giver i den forbindelse. Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med AK Nygart, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt vores legitime interesse i at behandle oplysninger, du selv har givet os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelig information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden. Behandlingen af personoplysningerne, der indsamles som led i testen, foretages på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at finde de bedst egnede kandidater til den pågældende stilling.

I visse tilfælde kan du endvidere blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne personoplysninger vil blive behandlet fortroligt. Udlevering af straffeattesten sidestilles med et samtykke jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og dertilhørende vejledning fra Datatilsynet.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer fra personer du har angivet i din ansøgning eller har oplyst os. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller hvis du har givet dit samtykke databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis varetagelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering – bede om dit samtykke til at behandle sådanne personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos AK Nygart, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.

Opbevaring og deling

Ansøgninger samles i separat mailboks job@aknygart.dk, som kun udvalgte personale har adgang til. Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger. Din straffeattest slettes dog allerede umiddelbart efter fremvisning.

Dine personoplysninger kan blive overladt til tredjeparter (databehandlere), der leverer relevante ydelser til AK Nygart på baggrund af et kontraktuelt forhold, som fx udbydere af rekrutteringssystem og personlighedstests. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere, som er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig dog med visse lovbestemte undtagelser.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Kontakt og klage

Ønsker du at udøve nogle af disse rettigheder, eller har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Som dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger kan vi kontaktes på:

AK Nygart A/S

CVR-nr. 26513073

Ny Østergade 12, 1.

1101 København K

Danmark

E-mail: job@aknygart.dk

 

AK Nygart har en databeskyttelsesrådgiver, Christian Steen Laursen, der kan kontaktes på info@aknygart.dk.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@aknygart.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer +45 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.