Patientinformation om fjernelse af brystimplantater

FORUNDERSØGELSEN – HVAD SKAL DU HAVE LAVET?

Forud for operationen skal du først til forundersøgelse hos vores plastikkirurg. Her taler du med kirurgen om dine forventninger, kirurgen vurderer dine bryster, og du får en grundig gennemgang af dine muligheder – og de risici, der altid er ved en operation. Endelig spørger kirurgen til dit helbred for at sikre, du er egnet til indgrebet.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Hvis implantaterne er lagt ind via et snit i folden under brystet eller fra brystvorten, vil kirurgen kunne fjerne implantaterne gennem dit gamle ar. Er implantaterne lagt ind fra armhulen, er det ikke muligt at fjerne proteserne samme vej. I det tilfælde vil du og plastikkirurgen have aftalt før operationen, hvor et nyt lille snit skal placeres. Proteserne fjernes og arret syes sammen på bedste måde.

Indgrebet tager ca. ½-1 time.

Når operationen er færdig, hjælper vi dig over i din seng og kører dig til opvågningen, hvor du er under konstant overvågning af en sygeplejerske i nogle timer, til du er helt vågen og klar efter bedøvelsen. Inden du tager hjem vil kirurgen fortælle dig om operationsforløbet.

Du skal arrangere, at en pårørende henter dig, og du må ikke være alene det første døgn, efter at du er kommet hjem.

Vi tilstræber, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, inden du tager hjem. Hvis der opstår akutte problemer eller der dukker presserende spørgsmål op, har du mulighed for at kontakte kirurgen på et direkte telefonnummer. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte klinikken i dagtimerne. på tlf. 70 27 57 57.

HVORDAN MED NARKOSEN?

Allerede ved konsultationen forud for operationen har plastikkirurgen vurderet, om du af helbredsmæssige årsager har brug for at tale med narkoselægen før selve operationsdagen. Hvis du er fuldstændig sund og rask, møder du først narkoselægen på selve operationsdagen.

Det er vigtigt, at du møder fastende til operationen, da den foregår i fuld bedøvelse. Det vil sige, at det er tilladt at drikke små mængder vand og saft indtil 2 timer før operationen, men du må ikke spise indenfor de sidste 6 timer før operationen.

Mange patienter giver udtryk for, at de er bange for narkosen, men vores dygtige narkoselæger og sygeplejersker vil gøre alt for, at du føler dig tryg under hele operationsforløbet.

HVORDAN FORBEREDER JEG MIG TIL OPERATIONEN?

Alkohol

Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

Faste

Indgrebet foregår i fuld narkose og du skal derfor være fastende. Det betyder, at du ikke må spise indenfor de sidste 6 timer inden operationen. Du må gerne drikke små mængder vand eller saft indtil 2 timer før operationen.

Brusebad

Husk at du skal tage et brusebad på operationsdagen umiddelbart inden du tager hjemmefra. Du skal vaske hele kroppen inklusiv håret.

Undgå at bruge creme på kroppen efter badet.

Smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser

På operationsdagen skal du møde uden smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser.

Blodfortyndende medicin

For at nedsætte risikoen for blødning, er det vigtig,t at du holder pause med blodfortyndende medicin før operationen. Det gælder følgende præparater:

  • Medicin som indeholder acetylsalicylsyre: F. eks. Hjertemagnyl, Magnyl, Kodimagnyl, Treo, Aspirin og Idotyl. Der holdes normalt pause i 1 uge før operationen. Dette kun efter aftale med lægen.
  • Gigtmedicin, f. eks. Ibuprofen, Ibumetin, Brufen, Ipren, Confortid, Naprosyn, Voltaren og Diclon. Pause i 1 uge før operationen.
  • Marevan og Plavix. Vores narkoselæge vil før operationen vurdere, om du skal holde pause med medicinen.
  • Fiskeolie og anden naturmedicin. Du skal holde pause i 4 uger før og efter operationen.

Smertestillende medicin

Derudover skal du indkøbe Panodil a 500 mg + Ipren a 200 mg til 1 uges forbrug efter operationen.

Rygning

Vi anbefaler at du holder pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.

Støtte-BH

I forbindelse med din operation får du mulighed for at købe en BH.

Mammografi

Hvis der er symptomer på forandringer i brystet, gennemføres der altid en såkaldt klinisk mammografi, som omfatter flere røntgenbilleder (mammografi) suppleret med en ultralydsundersøgelse samt celle- og vævsprøver.

Dansk Brystkirurgisk Selskab anbefaler, at patienter over 35 år, der ønsker silikonebryster, får foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Mammografien må højst være 1 år gammel.

ER DER NOGEN RISIKO FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Som ved enhver anden type af operation, er der også ved denne en meget lille risiko for komplikationer. Mulige bivirkninger og komplikationer for fjernelse af brystimplantat er:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde (under 1%) kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil brystet vokse og begynde at sive med frisk blod. Sker dette vil det oftest være mens du er indlagt hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte os. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter dette indgreb.  Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse af brystvorten og andre dele af brystet efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også mere følsomme brystvorter, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man mister følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse

Hævelse og deformitet er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og brystet vil langsomt ”falde til” og nærme sig det endelige resultat.

Serum

I meget sjældne tilfælde (1%), kan der samle sig tynd gullig lymfevæske i operationsområdet og det kan blive nødvendigt at suge væsken ud med en tynd kanyle. Dannelse af serum er ikke farligt, og det vil ikke have nogen betydning for det endelige resultat.

Asymmetri

De fleste kvinder har forud for indgrebet en vis asymmetri af brysterne. Selv om vi på bedst mulig måde tilstræber symmetri efter operationen, er der ingen garanti for, at brysterne bliver fuldstændig ens. Du må derfor kunne forvente en varierende grad af asymmetri med hensyn til form, størrelse og brystvorteplacering.

Amning

Fjernelse af brystimplantater påvirker ikke amningen hvis det foretages fra folden under brystet eller fra armhulen, hvis dette er muligt. Ved fjernelse fra brystvorten er der en lille risiko for nedsat eller mistet ammeevne.

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have ar. Selvom vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt bredde ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en ar-korrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

Vi vejleder dig i at være opmærksom på eventuelle komplikationer, der kan opstå, så du har mulighed for at reagere på disse. Skulle du på nogen måde blive i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

  • Du tager p-piller
  • Har BMI over 25
  • Har alder over 40 år
  • Operationen har længere varighed end 45 minutter
  • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 5 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

HVORNÅR SKAL JEG TIL KONTROL?

Du bliver tilbudt kontrol hos sygeplejersken efter ca. 10 dage. Hun vurderer også om det er nødvendigt med supplerende kontroller før den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen efter 3 måneder. Her tages nye fotos til brug for sammenligning med før-billederne. Vi vil naturligvis også tale hele forløbet og det opnåede resultat igennem. Vurderer kirurgen at resultatet kan forbedres, kan der komme en reoperation på tale.

ER DER BETÆNKNINGSTID TIL FJERNELSE AF BRYSTIMPLANTATER?

Hvis du efter konsultationen er afklaret og har fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret.

Det er altid en god ide at medbringe en ledsager (bisidder) til konsultationen.

I følge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 7 dage efter informationen er givet både skriftligt og mundtligt, før der kan gives samtykke til operationen og før du kan opereres.

Din forundersøgelse er gyldig i et halvt år

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr. Læs mere på pris-siden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation, fjernelse af brystimplantater version 18-09-20