PATIENTINFORMATION om fjernelse af brystimplantater

Forundersøgelsen – hvad skal du have lavet?

Forud for operationen skal du først til forundersøgelse hos vores plastikkirurg. Her taler du med kirurgen om dine forventninger, kirurgen vurderer dine bryster, og du får en grundig gennemgang af dine muligheder – og de risici, der altid er ved en operation. Endelig spørger kirurgen til dit helbred for at sikre, du er egnet til indgrebet.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste/ægtefælle med til forundersøgelsen, hvor vi giver den mundtlige information.

Hvordan foregår behandlingen?

Hvis implantaterne er lagt ind via et snit i folden under brystet eller fra brystvorten, vil kirurgen kunne fjerne implantaterne gennem dit gamle ar. Er implantaterne lagt ind fra armhulen, er det ikke muligt at fjerne proteserne samme vej. I det tilfælde vil du og plastikkirurgen have aftalt før operationen, hvor et nyt lille snit skal placeres. Proteserne fjernes og arret syes sammen på bedste måde.

Indgrebet tager ca. ½-1 time.

Når operationen er færdig, hjælper vi dig over i din seng og kører dig til opvågningen, hvor du er under konstant overvågning af en sygeplejerske i nogle timer, til du er helt vågen og klar efter bedøvelsen. Inden du tager hjem vil kirurgen fortælle dig om operationsforløbet.

Du skal arrangere, at en pårørende henter dig, og du må ikke være alene det første døgn, efter at du er kommet hjem.

Vi tilstræber, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, inden du tager hjem. Hvis der opstår akutte problemer eller der dukker presserende spørgsmål op, har du mulighed for at kontakte kirurgen på et direkte telefonnummer. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte klinikken i dagtimerne. på tlf. 70 27 57 57.

Hvordan med narkosen?

Allerede ved konsultationen forud for operationen har plastikkirurgen vurderet, om du af helbredsmæssige årsager har brug for at tale med narkoselægen før selve operationsdagen. Hvis du er fuldstændig sund og rask, møder du først narkoselægen på selve operationsdagen.

Det er vigtigt, at du møder fastende til operationen, da den foregår i fuld bedøvelse. Det vil sige, at det er tilladt at drikke små mængder vand og saft indtil 2 timer før operationen, men du må ikke spise indenfor de sidste 6 timer før operationen.

Mange patienter giver udtryk for, at de er bange for narkosen, men vores dygtige narkoselæger og sygeplejersker vil gøre alt for, at du føler dig tryg under hele operationsforløbet.

Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

Faste

Indgrebet foregår i fuld narkose og du skal derfor være fastende. Det betyder, at du ikke må spise indenfor de sidste 6 timer inden operationen. Du må gerne drikke små mængder vand eller saft indtil 2 timer før operationen.

Brusebad

Husk at du skal tage et brusebad på operationsdagen umiddelbart inden du tager hjemmefra. Du skal vaske hele kroppen inklusiv håret.

Undgå at bruge creme på kroppen efter badet.

Smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser

På operationsdagen skal du møde uden smykker, piercinger, make-up, neglelak, kunstige negle og kontaktlinser.

Blodfortyndende medicin

For at nedsætte risikoen for blødning, er det vigtigt, at du holder pause med blodfortyndende medicin før operationen.

  • Ophøre med at tage acetylsalisylsyre holdige stoffer som Magnyl, Aspirin og Treo. Dette bør du ophøre med 4 uger inden og efter operationen.
  • Marevan og Plavix. Vores narkoselæge vil før operationen vurdere, om du skal holde pause med medicinen.

Smertestillende medicin

Derudover skal du indkøbe Panodil a 500 mg + Ipren a 200 mg til 1 uges forbrug efter operationen.

Rygning

Rygning anbefales ikke, da det hæmmer sårheling og øger risikoen for komplikationer generelt. Vi anbefaler rygestop senest 4 uger før og indtil 4 uger efter operationen.

Vi anbefaler heller ikke indtag af andre nikotinholdige præparater (tyggegummi, plaster og

E-cigaretter) i samme periode.

Støtte-BH

I forbindelse med din operation får du mulighed for at købe en BH.

Mammografi

Hvis der er symptomer på forandringer i brystet, gennemføres der altid en såkaldt klinisk mammografi, som omfatter flere røntgenbilleder (mammografi) suppleret med en ultralydsundersøgelse samt celle- og vævsprøver.

Vi anbefaler, at patienter over 35 år, der ønsker silikonebryster, får foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Mammografien må højst være 1 år gammel.

Er der nogen risiko forbundet med operationen?

Som ved enhver anden type af operation, er der også ved denne en meget lille risiko for komplikationer. Mulige bivirkninger og komplikationer for fjernelse af brystimplantat er:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde (under 1%) kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil brystet vokse og begynde at sive med frisk blod. Sker dette vil det oftest være mens du er indlagt hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte os. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter dette indgreb.  Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse af brystvorten og andre dele af brystet efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også mere følsomme brystvorter, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man mister følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse

Hævelse og deformitet er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og brystet vil langsomt ”falde til” og nærme sig det endelige resultat.

Serum

I meget sjældne tilfælde (1%), kan der samle sig tynd gullig lymfevæske i operationsområdet og det kan blive nødvendigt at suge væsken ud med en tynd kanyle. Dannelse af serum er ikke farligt, og det vil ikke have nogen betydning for det endelige resultat.

Asymmetri

De fleste kvinder har forud for indgrebet en vis asymmetri af brysterne. Selv om vi på bedst mulig måde tilstræber symmetri efter operationen, er der ingen garanti for, at brysterne bliver fuldstændig ens. Du må derfor kunne forvente en varierende grad af asymmetri med hensyn til form, størrelse og brystvorteplacering.

Blodprop

For operationer af længere varighed (aftaltes med kirurgen ved konsultationen):

P-piller og andre østrogenholdige præparater kan øge risikoen for blodpropper i forbindelse med enhver operation. Dette sker heldigvis yderst sjældent, men for at forebygge at det sker, anbefaler vi, at du holder pause med denne medicin 4 uger før og 4 uger efter operationen. Dette gælder ikke minipiller.

For operationer af kort varighed:

Du behøver ikke holde pause med ovenstående medicin.

Amning

Fjernelse af brystimplantater påvirker ikke amningen hvis det foretages fra folden under brystet eller fra armhulen, hvis dette er muligt. Ved fjernelse fra brystvorten er der en lille risiko for nedsat eller mistet ammeevne.

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have ar. Selvom vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt bredde ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en ar-korrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

Vi vejleder dig i at være opmærksom på eventuelle komplikationer, der kan opstå, så du har mulighed for at reagere på disse. Skulle du på nogen måde blive i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvornår skal jeg til kontrol?

Du bliver tilbudt kontrol hos sygeplejersken efter ca. 10 dage. Hun vurderer også om det er nødvendigt med supplerende kontroller før den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen efter 3 måneder. Her tages nye fotos til brug for sammenligning med før-billederne. Vi vil naturligvis også tale hele forløbet og det opnåede resultat igennem. Vurderer kirurgen at resultatet kan forbedres, kan der komme en reoperation på tale.

Er der betænkningstid til fjernelse af brystimplantater?

Hvis du efter konsultationen er afklaret og har fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret.

Det er altid en god ide at medbringe en ledsager (bisidder) til konsultationen.

I følge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 7 dage efter informationen er givet både skriftligt og mundtligt, før der kan gives samtykke til operationen og før du kan opereres.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL OMKRING DIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation, fjernelse af brystimplantater version 14-03-19