Patientinformation om fjernelse af brystimplantater

Forundersøgelsen – Hvad skal du have lavet?

Forud for operationen skal du først til forundersøgelse hos vores plastikkirurg. Her taler du med kirurgen om dine forventninger, kirurgen vurderer dine bryster, og du får en grundig gennemgang af dine muligheder – og de risici, der altid er ved en operation. Endelig spørger kirurgen til dit helbred for at sikre, du er egnet til indgrebet.

Hvordan foregår fjernelse af implantater?

Hvis implantaterne er lagt ind via et snit i folden under brystet eller fra brystvorten, vil kirurgen kunne fjerne implantaterne gennem dit gamle ar. Er implantaterne lagt ind fra armhulen, er det ikke muligt at fjerne proteserne samme vej. I det tilfælde vil du og plastikkirurgen have aftalt før operationen, hvor et nyt lille snit skal placeres. Proteserne fjernes og arret syes sammen på bedste måde.

Indgrebet tager ca. ½-1 time.

Hvis operationen foregår i fuld bedøvelse vil du blive hjulpet ind i opvågningen når operationen er færdig. Her er du under overvågning af en sygeplejerske i nogle timer, til du er helt vågen og klar efter bedøvelsen.

Inden du tager hjem vil kirurgen fortælle dig om operationsforløbet.

Du får udleveret kontroltid på operationsdagen og det er vigtigt, at du følger de anbefalinger opvågningssygeplejersken har givet dig. Her får du også information ang hvornår du kan tage bad og hvilken type forbinding du har fået på og hvornår denne skal skiftes

Du skal arrangere, at en pårørende henter dig, og du må ikke være alene det første døgn, efter at du er kommet hjem.

Vi tilstræber, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, inden du tager hjem. Hvis der opstår akutte problemer eller der dukker presserende spørgsmål op, har du mulighed for at kontakte kirurgen på et direkte telefonnummer. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte klinikken i dagtimerne på tlf. 70 27 57 57.

Hvad hvis operationen foregår i fuld bedøvelse?

Allerede ved konsultationen forud for operationen har plastikkirurgen vurderet, om du af helbredsmæssige årsager har brug for at tale med narkoselægen før selve operationsdagen. Hvis du er fuldstændig sund og rask, møder du først narkoselægen på selve operationsdagen.

Det er vigtigt, at du møder fastende til operationen, da den foregår i fuld bedøvelse. Det vil sige, at det er tilladt at drikke små mængder vand og saft indtil 2 timer før operationen, men du må ikke spise indenfor de sidste 6 timer før operationen.

Nogen kunder giver udtryk for, at de er bange for narkosen, men vores dygtige narkoselæger og sygeplejersker vil gøre alt for, at du føler dig tryg under hele operationsforløbet.

Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

 • 3 dage før operationen skal du ophøre med at spise lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre (Magnyl, Aspirin m.fl.). Dog må du ikke stoppe med at spise hjertemagnyl eller anden blodfortyndende medicin (Clopidogrel, Marevan,etc)  uden at have konfereret det med din egen læge eller din hjertelæge. Hvis der kan pauseres med Clopidogrel er det i 5 dage før operationen.
 • Naturlægemidler, som kan påvirke blodets evne til at størkne, fx Q10, fiskeolie, Baldrian, ginseng, ginko, hvidløgspulver/ingefær eller E-vitamin bør du ophøre med 1 uge før.
 • Gigtmedicin (Ibuprofen, Naproxen,Diclofenac etc): Pausere i 3 dage evt efter aftale med din praktiserende læge eller rheumatolog.
 • Hvis du får vægtreducerende medicin såsom Wegovy skal du holde pause 3 uger inden operationen.
 • Undgå at få lavet tatoveringer, piercinger eller få foretaget større tandlægearbejder med fx isætning af fyldninger 1 måned før operationen og 1 måned efter operationen. Det skyldes, at der i forbindelse med tatovering, piercing og tandlægearbejde kan danne sig bakterier i blodet.
 • Derudover skal du indkøbe Paracetamol a 500 mg + Ibuprofen a 200 mg til en uges forbrug.
 • Aftale med en pårørende, at du bliver hentet 2 timer efter operationen og passet de næste 24 timer.
 • Det er en god ide at købe ind og lave mad til en uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere dig efter operationen.
 • På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undlad at bruge bodylotion eller creme på det område, der skal opereres.
 • Klæd dig i løst, behageligt tøj, gerne bluse med lynlås og flade sko.
 • Smykker og eventuelle piercinger tages af og efterlades hjemme.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand, har du kun lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation. Hvis du drikker mere end dette bør du skrue ned for dit forbrug, og drikker du mere end 4 genstande dagligt bør du stoppe helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Det vil mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer etc.) Læs mere her.

Vi anbefaler, at kvinder over 35 år, der ønsker silikonebryster, får foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Mammografien må højst være 1 år gammel.

Er der nogen risici forbundet med operationen?

Som ved enhver anden type af operation, er der også ved denne en meget lille risiko for komplikationer. Mulige bivirkninger og komplikationer for fjernelse af brystimplantat er:

Blødning

Der er normalt kun et meget lille blodtab under operationen. I sjældne tilfælde (under 1%) kan der opstå en blødning i dagene efter operationen, som kan betyde at vi må re-operere for at hente blodansamlingen ud. Hvis der opstår en blødning, vil brystet vokse og begynde at sive med frisk blod. Sker dette vil det oftest være mens du er indlagt hos os. Opstår blødningen efter udskrivelsen, skal du straks kontakte os. En efterblødning vil, hvis den behandles rettidigt, ikke have betydning for det endelige kosmetiske resultat.

Infektion

Efter al kirurgi kan der opstå infektion, men det sker meget sjældent efter dette indgreb.  Hvis der alligevel opstår infektion, vil den oftest kunne behandles med antibiotika. Opstår der en byld, hvilket er meget sjældent, kan det blive nødvendigt at drænere denne. Symptomerne på infektion er tiltagende rødme, varme, ømhed, eventuelt dunkende smerte, hævelse og feber. Typisk vil en infektion vise sig i de første dage efter operationen. Skulle du få nogle symptomer på infektion, er det vigtigt, at du straks henvender dig til os. Infektion har sjældent indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Smerter

For langt de flestes vedkommende er dette indgreb ikke forbundet med voldsomme smerter. Det er vigtigt at du tager din smertestillende medicin. Smerterne aftager oftest ganske hurtigt.

Føleforstyrrelse

Det er helt almindeligt, at der opstår føleforstyrrelse af brystvorten og andre dele af brystet efter operationen. Oftest er der tale om nedsat følelse, men enkelte oplever også mere følsomme brystvorter, hvilket kan være ubehageligt. Føleforstyrrelser er oftest forbigående og aftager i løbet af nogle måneder. Der er dog risiko for at man mister følelsen permanent. Der findes ikke tal for denne risiko, men det er sjældent.

Hævelse

Hævelse og deformitet er normalt efter et sådant indgreb. Hævelsen vil stille og roligt aftage og brystet vil langsomt ”falde til” og nærme sig det endelige resultat.

Serom

I meget sjældne tilfælde (1%), kan der samle sig tynd gullig lymfevæske i operationsområdet og det kan blive nødvendigt at suge væsken ud med en tynd kanyle. Dannelse af serom er ikke farligt, og det vil ikke have nogen betydning for det endelige resultat.

Asymmetri

De fleste kvinder har forud for indgrebet en vis asymmetri af brysterne. Selv om vi på bedst mulig måde tilstræber symmetri efter operationen, er der ingen garanti for, at brysterne bliver fuldstændig ens. Du må derfor kunne forvente en varierende grad af asymmetri med hensyn til form, størrelse og brystvorteplacering.

Amning

Fjernelse af brystimplantater påvirker ikke amningen hvis det foretages fra folden under brystet. Ved fjernelse fra brystvorten er der en lille risiko for nedsat eller mistet ammeevne.

Ar

Du må forvente, at dine ar er røde og hævede i de første 6 – 12 måneder efter operationen. Med tiden bliver de gradvist lysere og mindre synlige, men du vil altid have ar. Selvom vi gør alt for, at arrene bliver så fine som muligt, heler alle personer på hver sin måde. Nogle vil få næsten usynlige ar, mens andre vil få mere tydelige og eventuelt bredde ar. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at lave en ar-korrektion, for at forbedre det kosmetiske resultat. Derfor kan vi desværre ikke give nogen garanti for udseendet af netop dine ar.

Vi vejleder dig i at være opmærksom på eventuelle komplikationer, der kan opstå, så du har mulighed for at reagere på disse. Skulle du på nogen måde blive i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vedr. fjernelse af brystimplantater og blodpropper

Hos AK Nygart sætter vi sikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi. Derfor anbefales nogle kunder forebyggelse med et stof, der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det blive givet, som en indsprøjtning i låret eller maveskindet af en sygeplejerske i opvågningen.

I yderst sjældne tilfælde (særlige risiko-patienter) vil du få recept på blodfortyndende medicin tilsendt elektronisk.

Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser dig, hvordan det gøres.

Hvornår skal jeg til kontrol på klinikken?

Du vil på operationsdagen blive oplyst af opvågningssygeplejersken omkring kontrol forløbet hos sygeplejersken og kirurgen.

Vi anbefaler vi, at du lader dine børn blive hjemme til de efterfølgende kontroller. Det er vigtigt, at du kan koncentrere dig om den vigtige information, der bliver givet, og vores erfaring fra efterkontroller viser, at børnene synes, at det er meget voldsomt at se mor eller far få skiftet forbinding.

Er du utryg eller har du spørgsmål i den mellemliggende tid, er du altid velkommen til at ringe til os og eventuelt aftale en tid i klinikken.

Er der betænkningstid ved fjernelse af brystimplantater?

Hvis du efter konsultationen er afklaret og har fået svar på alle dine spørgsmål, er det muligt at bestille tid til operationen. Ifølge Sundhedsstyrelsens lov om betænkningstid, kan du først afgive skriftligt samtykke til operationen 7 dage efter konsultationen. Det skriftlige samtykke gives på operationsaftalen, som du vil få udleveret.

Din forundersøgelse er gyldig i et år. Gyldigheden er med forbehold for, at der ikke sidenhen er sket nogen større helbredsmæssige ændringer, f.eks. større vægtudsving eller ny medicin, der kan være til hindring for den plan, der er blevet lagt. Er der sket sådanne ændringer, eller er der gået mere end et år siden din forundersøgelse, og ønsker du at blive opereret, skal du ind til en fornyet forundersøgelse.

ANDET

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

Spørgsmål omkring min operation

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive tilinfo@aknygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation, fjernelse af brystimplantater version 11-04-2024