PATIENTINFORMATION OM BEHANDLING AF SVED

– MED BOTOX / AZZALURE

Hvad er Botox og Azzalure?

Botox og Azzalure er produkter, der begge indeholder botulinum A toksin. Stoffet har været benyttet siden 1980’erne til behandling af netop øget svedtendens, spastiske lammelser og er i øvrigt nok bedst kendt til kosmetiske rynkebehandling.

De doser, der benyttes til kosmetisk brug og til svedbehandling, er ganske små og helt ufarlige.

Botox og Azzalure injiceres med en fin kanyle i hudområderne, hvor svedproduktionen er stor. Resultatet kan mærkes efter et par dage, og varer gennemsnitligt 30 uger, hvorefter behandlingen typisk gentages.

Injektion med Botox er den hyppigst udførte lægelige kosmetiske behandling på verdensplan.

Hvordan virker Botox og Azzalure?

Botox og Azzalure forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og svedkirtler, hvilket hæmmer svedsekretionen. Effekt opstår efter 1-14 dage og holder gennemsnitligt i syv måneder. Følesansen i det behandlede område er uændret.

Er der bivirkninger eller komplikationer ved behandlingen?

Man anser Botox og Azzalure for ganske ufarlige i de doser, man benytter til brug i behandling af øget svedtendens. Som det forventes for enhver injektionsprocedure kan lokaliseret smerte, ømhed og/eller blå mærker være forbundet med injektionen. Feber og influenza-syndrom er også rapporteret efter Botox behandlinger. Disse bivirkninger er midlertidige og forsvinder af sig selv efter kort tid.

Såfremt der efter behandlingen skulle opstå forværring af symptomer eller uventede synke- eller talebesvær, problemer med at trække vejret eller muskelsvaghed, skal man omgående søge lægehjælp.

Botox og Azzalure er begge godkendte lægemidler i Danmark.

Inden behandling med Botox eller Azzalure

For at fastslå, hvor koncentrationen af aktive svedkirtler er størst, indsmøres håndflader, armhuler eller andre hudområder med jod og derefter kartoffelmel. Hvor svedsekretion er stor farves blandingen sort. De sorte områder vil blive behandlet med Botox injektioner. Du må ikke påføre deodorant forinden denne undersøgelse, når armhulerne skal behandles. Du skal undlade at barbere dig i armhulen i dagene op til behandling. Hårvæksten skal være kort men synlig, så vi kan lokalisere de aktive svedkirtler.

Brug af hovedpinepiller som fx Treo, Ibuprofen og Magnyl samt fiskeoliekapsler og visse naturpræparater nedsætter blodets evne til at størkne, og dermed kan man risikere øget hævelse i forbindelse med behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Området, der skal behandles, desinficeres. Med en meget tynd nål føres Botox eller Azzalure ind lige under huden. Behandlingen tager ca. 15 minutter.

Gør behandlingen ondt?

Behandling i armhulerne er stort set smertefri. Skal man derimod behandle for håndsved, gør det en smule ondt. Du er velkommen til selv at lindre følsomheden i det område, du skal have behandlet med en bedøvende creme hjemmefra. Den lokalbedøvende creme Emla kan købes i håndkøb på apoteket og skal smøres på 1 time forud for behandling. Derefter pakker du området ind i husholdningsfilm som Vita Wrap.

Efter behandlingen

For at forhindre at Botox eller Azzalure påvirker andre muskler i området, bør du undgå at berøre det behandlede område de første timer efter behandlingen.

Det behandlede område kan eventuelt blive let hævet eller rødt, men i de fleste tilfælde kan du umiddelbart efter genoptage arbejde og hverdag.

Hvilke områder kan behandles?

Botox og Azzalure er velegnet til bl.a. at behandle armhuler, håndflader eller andre områder med meget sved. Klinikken har dog også god erfaring med at behandle visse andre områder på kroppen.

Er der hindringer for behandlingen?

Man bør ikke injicere Botox og Azzalure i områder med infektion, fx aktiv acne (bumser). I disse tilfælde bør man afvente, at infektionen forsvinder igen af sig selv eller ved behandling. Patienter, der tilhører en af følgende kategorier, bør ikke behandles med Botox og Azzalure: Gravide, ammende, myastenia gravis, Eaton Lambert Syndrom eller andre muskelsygdomme. Endvidere bør du underrette lægen, hvis du står foran eller netop har overstået en operation.

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller kæresten med til forundersøgelsen, hvor den mundtlige information bliver givet.

Behandlingen kan finde sted samme dag, du er til forundersøgelsen, idet den ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om 2-dages betænkningstid.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på klinikken på tlf. 70 27 57 57.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

Patientinformation om Botox mod sved – version 22-08-2017

Har du fundet den behandling, du ønsker?

Book tid til en uforpligtende forundersøgelse nu.

BOOK NU