Patientinformation om fedtsugning

HVEM KAN FÅ EN FEDTSUGNING?

Fedtsugning (liposuction) henvender sig til patienter ved godt helbred, der døjer med et eller flere fedtdepoter, der ikke forsvinder efter en slankekur og som ikke kan trænes væk. Fedtdepoterne sidder sædvanligvis:

 • Under hagen
 • Topmave og på mellemgulv
 • På lår og hofter
 • Inderlår

En fedtsugning fjerner selve fedtcellerne og forhindrer dermed senere ophobning af fedtdepoter. Det vil sige, at de fjernede fedtdepoter ikke vil komme igen.

Til forundersøgelserne hos plastikkirurg anbefaler vi, at du lader børnene blive hjemme. Vi har ofte oplevet at koncentrationen hos patienten svækkes, når børnene er med. hos AK Nygart sætter vi en ære i at give så grundig en faglig og personlig vejledning som mulig. Bemærk blot, at du ifølge loven først kan give dit samtykke til operationen og blive opereret, når du har haft 7 dages betænkningstid efter forundersøgelsen.

Husk at der maximalt kan være 2 personer til forundersøgelse ad gangen. Er I flere, der ønsker forundersøgelse og gerne vil have en pårørende med, må I derfor booke tider uafhængigt af hinanden.

ER DER NOGEN RISIKO ELLER BIVIRKNINGER FORBUNDET MED OPERATIONEN?

Når en kvalificeret plastikkirurg udfører en fedtsugning, er komplikationerne sjældne og få. Men der er altid risiko forbundet med enhver form for kirurgi: Mulige komplikationer og bivirkninger kan være:

 • Infektion 0,003%, det kan behandles med antibiotika
 • Hæmatom, er en blodansamling under huden, som eventuelt skal fjernes af kirurgen, opstår meget sjældent
 • Lettere nedsat følesans i 1 uge, nogle gange op til 6 uger
 • Permanent nedsat følesans under 1%
 • Ujævnheder og asymmetri 5-15%. Større ujævnheder kan rettes senere ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Dette er gratis for patienten
 • Alvorlige komplikationer såsom blodpropper og huddød er ekstremt sjældne. Klinikken har ikke oplevet disse komplikationer
 • DVT (dyb venetrombose) 0,0003%
 • PE (lungeemboli) 0,0027%
 • Fedtemboli mindre end 0,1%
 • Hypotermi, nedsat temperatur efter lang operation
 • Serom, serøs væskeophobning, behandles med antibiotika og i nogle tilfælde udtømning ved kirurgisk indgreb
 • Perforation af mavevæggen ind til tarmen, sker meget sjældent
 • Hyperpigmentering (mørke pletter, misfarvning), forsvinder normalt efter 2-3 uger efter operationen, men i enkelte tilfælde kan det tage op til 18 måneder
 • Appelsinhud og blodsprængninger forsvinder ikke ved behandlingen
 • Dårlig opheling rammer ofte rygere. Dette kan mindskes ved at holde op med at ryge 6 uger før og 4 uger efter operationen

VEDR. BLODPROPPER

Hos AK Nygart sætter vi patientsikkerheden i højsædet. Der er visse ting der øger risikoen for blodpropper i særligt benene og lungerne i forbindelse med kirurgi i fuld bedøvelse. Derfor anbefales nogle patienter behandling med et stof der hedder Fragmin, Klexane eller Innohep.

Du skal have dette hvis operationen foregår i fuld bedøvelse, og du opfylder én af følgende:

 • Du tager p-piller
 • Har BMI over 25
 • Har alder over 40 år
 • Operationen har længere varighed end 45 minutter
 • Har medfødt øget risiko for blodpropper (Faktor V Leiden mutation)

Skal du have Fragmin, Klexane eller Innohep vil det stå i dit indkaldelsesbrev, at vi har sørget for en recept til dig og du skal selv hente medicinen på apoteket. Fragmin/Klexane/Innohep gives som en indsprøjtning i låret eller maveskindet én gang om dagen i 10 dage efter operationen. Den første dosis gives på operationsdagen, hvor en sygeplejerske i opvågningen viser hvordan det gøres.

HVORDAN SKAL DU BEDØVES?

Fedtsugning udføres i fuld bedøvelse, hvilket vil sige, at du sover under indgrebet. Narkose medfører, at du skal faste 6 timer før operationen (ikke spise, tygge tyggegummi og lignende). Du må gerne drikke vand og sukkerholdigt saftevand indtil 2 timer før operationen.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG TIL OPERATIONEN?

Forud for operationen skal du:

 • Ophøre med at tage acetylsalisylsyre holdige stoffer som Magnyl, Aspirin og Treo. Dette bør du ophøre med 4 uger inden og efter operationen.
 • Aftale at blive hentet af en pårørende efter operationen, som også kan være sammen med dig det første døgn efter operationen
 • Indkøbe Panodil på apoteket
 • Handle og lave mad til den første uge, så du kun skal koncentrere dig om at restituere efter operationen
 • Barbere eventuel kropsbehåring i operationsområdet af 2 dage inden operationsdagen.
 • Holde pause med rygning/ E-cigaretter 6 uger før og 4 uger efter operationen: For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør du stoppe med at ryge mindst 6 uger før du skal opereres. Hvis du har tænkt dig at starte med at ryge igen, anbefaler vi, at du venter til mindst 4 uger efter operationen, for at optimere helingsprocessen. Rygestopmedicin (nikotinplaster, nikotin-tyggegummi, etc) kan anvendes. Læs mere her.
 • Holde pause med alkohol: Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol i forbindelse med en operation, hvis du drikker mindre end 7 genstande/uge som kvinde og mindre end 14 genstande/uge som mand. Hvis du drikker mere end 4 genstande om dagen, kan du mindske risikoen for komplikationer (infektioner, dårlig sårheling, lungeproblemer), hvis du stopper helt med at drikke alkohol 4 uger før din operation. Læs mere her.

På operationsdagen skal du tage et brusebad med grundig sæbevask af krop og hår. Undlad at bruge creme på det område, der skal fedtsuges.

HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN?

Umiddelbart før operationen vil kirurgen tegne på det område, hvor du skal fedtsuges, så han præcist ved, hvor der skal suges. Narkoselægen lægger et drop i en åre, hvor igennem du får sovemedicin. Derefter lægges lokalbedøvelse i området. Gennem et lille snit i huden føres en kanyle ind i området, og der sættes sug til. Fedtcellerne bliver opsamlet i en beholder, og kirurgen kan hele tiden følge med i, hvor meget der fjernes, samtidig med, at han føler med fingrene. Indgrebet tager ca. 2 timer, alt efter hvor meget fedt der skal fjernes. Det lille hul syes sammen med en tråd.

Ved indstikshullet lægges et lag gaze, og oven på hele det behandlede område lægges en stram bandage, som skal bæres dag og nat i 3 uger samt 3 uger dag.

Er du blevet fedtsuget under hagen skal bandagen bæres dag og nat i 1 uge, og efterfølgende om natten i 1 uge.

I de første 3 døgn må du ikke tage bad.

HVORDAN HAR DU DET EFTER OPERATIONEN?

Umiddelbart efter operationen kan der forekomme smerter, som du dog kan afhjælpe ved at tage Panodil og Ibuprofen dagligt. Det fedtsugede område vil ligne et blåt mærke og er ømt den første tid og det kan også hæve op. Der kan forekomme en let sivning fra såret de første dage, det er normalt, og forbindingen vil opsamle væsken. Du bør vente med hårdt arbejde og sport i 1-2 uger. Start derefter langsomt op igen. Det er i orden, at gå eller cykle en tur, når du får lyst til det. Undgå alkohol, Kodimagnyl og rygning i ca. 4 uger.

HVORNÅR SKAL DU MØDE PÅ KLINIKKEN TIL KONTROL?

Efter ca. 2 uger skal trådene fjernes. Og efter ca. 6 måneder vil vi gerne se dig til kontrol. Først da kan det endelige resultat vurderes. Hvis du på noget tidspunkt bliver utryg, kan du altid henvende dig til klinikken.

HVORNÅR ER ALT NORMALT IGEN?

Efter operationen bør du få rigeligt med hvile, så du tillader kroppen at bruge al energi på ophelingen. I begyndelsen vil det fedtsugede område være misfarvet og ”bulet”. Der vil dannes en del væske i området, efter fedtet er fjernet. Væsken vil forsvinde igen efter ca.1 måned. Selve misfarvningen af huden forsvinder efter 2-3 uger. Du må have tålmodighed, men vil kunne se bedring dag for dag. Senest efter 6 måneder er din hud jævn, og det endelige resultat kan vurderes. Dit ar vil være rødt i nogle uger, og du bør undgå sol på såret det første år. Efter få uger vil du se og føle dig bedre tilpas. Hvis du i forvejen har gjort dig klart, at resultatet ikke fremtræder umiddelbart efter operationen, vil du hurtigere blive glad for din fedtsugning. Alt efter hvor stor en fedtsugning, du har fået foretaget, kan du starte på arbejde 3-4 dage senere.

Holdbarheden af en fedtsugning er formentlig livslang, men naturligvis vil kroppens almindelige aldringsproces fortsætte. Tager du efterfølgende på i vægt, vil fedtet fordele sig jævnt over hele kroppen. Den mest velegnede person til en fedtsugning er en mand eller kvinde, der er relativt normal-vægtig. For at opnå de pæneste former efter fedtsugningen er det vigtigt, at huden har en vis elasticitet. Vores plastikkirurg kan råde dig yderligere.

Efter både skriftligt og mundtligt informationen er givet, skal der gå mindst 7 dage, før behandlingen kan finde sted, ifølge bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

OBLIGATORISK PATIENTFORSIKRING

Regeringen har besluttet, at alle privathospitaler skal indbetale til en privat patientforsikring. Derfor skal du betale et obligatorisk tillæg til din operation på 1.300 kr. Læs mere på pris-siden.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ALT OMKRING MIN OPERATION

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen, udfyldning af låneansøgning, forløbet hos AK Nygart etc. Du kan enten skrive til mail@nygart.dk eller ringe på tlf. 70 27 57 57.

Patientinformation om fedtsugning – version 13-07-20