Patientinformation om CoolSculpting

ER COOLSCULPTING FARLIGT?

Nej. Coolsculpting er en kontrolleret nedkøling af et fedtdepot, og det efterlader det øvrige væv uskadt. I enkelte tilfælde kan du få blå mærker, men de forsvinder igen.

Hos Nygart bruger vi en Coolsculpting maskine fra Zeltiq. I modsætning til andre maskiner, der arbejder med samme koncept, har den et Anti Freeze Detective System, der kontrollerer, at huden ikke kommer i kontakt med kølepladerne. Anti Freeze Detective System sikrer, at huden ikke får forfrysningsskader under behandlingen.

INGEN FORBEREDELSE TIL COOLSCULPTING

Der er ingen forberedelse før behandlingen. Selve behandlingen tager 1 time for hvert område, og den må ikke afbrydes.

Derfor er det en god ide at pakke lidt snacks og underholdning hjemmefra. Så går en time hurtigere.

HVORDAN FOREGÅR FEDTFRYSNING?

På behandlingsdagen starter vi med at tage billeder af dig og optegne, hvor applikatoren skal sidde. Herefter lægger vi en geleplade over huden, placerer applikatoren og sætter behandlingen i gang.

Applikatoren fungerer via vakuum, og afkølingen sker med ned til minus 11 grader. Mens behandlingen foregår, er du alene på stuen. Du har mulighed for at tilkalde din behandler ved behov, men du har også ro til at læse eller arbejde.

Efter en time frakobler vi applikatoren. Nu er det behandlede område meget koldt, og fedtet er samlet til en hård masse. Afslutningsvis masseres området i 2 minutter.

Efter behandlingen med Coolsculpting er der ingen begrænsninger for, hvad du kan gøre resten af dagen. Du kan genoptage dine daglige aktiviteter og også dyrke motion eller udføre hårdt arbejde.

GØR FEDTFRYSNING ONDT?

Der kan forekomme smerter, når vi sætter applikatoren på. Smerterne aftager som regel efter 5-10 minutter. Du kan opleve at huden spænder. Efter kort tid vænner huden sig til behandlingen, og generne forsvinder.

Efter behandlingen vil huden være rød i op til en time. Der er risiko for blå mærker eller blodudtrækninger, men det forsvinder igen. Det er forskelligt, hvordan huden reagerer efter behandlingen. Huden kan være følelsesløs i en periode, og der kan opstå milde til moderate smerter. Vi anbefaler, at du husker at drikke lidt ekstra væske i dagene efter behandlingen. Nogle oplever hævelse, ømhed, prikken og kløe i huden de efterfølgende 10-20 dage.

Op til 5 % oplever ‘late on set pain’. Det er en smerte, der kan opstå 3-4 dage efter behandlingen. Det kan opleves som en brændende, stikkende og prikkende smerte i det behandlede område. Det er en reaktion fra nerveenderne. Tilstanden kan vare i 5-7 dage. Vi anbefaler, at du binder noget stramt om området og eventuelt lægger noget kølende på huden. Tilstanden er aldrig permanent, men den kan føles ganske ubehagelig.

Hvis du skulle opleve ’late on set pain’ efter en behandling, beder vi dig kontakte din behandler, så du kan få gode råd til, hvordan du skal forholde dig.

HVORNÅR KAN JEG SE RESULTATET?

Coolsculpting er ikke et quick fix. Du skal have tålmodighed, men de fleste oplever en forandring efter 8-16 uger.

De fleste patienter får et tilfredsstillende resultat med Coolsculpting. Nogle patienter oplever en betydelig, mærkbar forbedring, mens andre kun oplever en beskeden effekt. For nogle patienter er én behandling tilstrækkelig, mens andre patienter kræver flere behandlinger på området. Der findes en lille procentdel, der ikke responderer på behandlingen. Vi kan ikke afgøre på forhånd, om du tilhører denne kategori, og derfor kan vi ikke stille garanti for resultatet.

12 uger efter din behandling skal du komme til kontrol. Her tager vi nye fotos, som vi sammenligner med de billeder, vi tog før behandlingen. Hvis du ønsker endnu en behandling af samme område, kan du behandles igen efter 6 – 12 uger efter første behandling.

HVILKE OMRÅDER KAN BEHANDLES?

Behandlingen er velegnet til dig, der har normal vægt, men er generet af genstridige fedtdepoter. Forudsætningen for behandlingen er, at dine fedtdepoter kan komme ind i applikatoren. Det kan vi kun vurdere ved en forundersøgelse. Her ligger du og din behandler en plan for dit kommende behandlingsforløb. Forundersøgelsen er gratis.

ER DER HINDRINGER FOR AT GENNEMGÅ EN FEDTFRYSNING?

Vi kan ikke behandle dig, hvis du:

  • Er svært overvægtig
  • Er gravid eller ammer
  • Har pacemaker
  • Er insulinkrævende diabetiker
  • Har Raynolds disease
  • Har dårligt blodomløb eller nedsat lever- og nyrefunktion.
  • Er nyopereret i området. Der skal gå mindst 1 år efter, du er blevet opereret, før vi kan behandle dig
  • Har brok i området
  • Har nye og røde strækmærker

Du er velkommen til at tage en ven, et familiemedlem eller din kæreste med til forundersøgelsen, hvor vi giver den mundtlige information.

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 70 27 57 57.

Ved eventuelt afbud skal kommende konsultationer og kontroller afmeldes senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 600,- i gebyr.

Vi fremsender kun information vedrørende dit forløb hos AK Nygart til egen læge, efter vi har fået samtykke fra vores patienter.

På vores hjemmeside ligger alle kosmetiske synsrapporter foretaget af Sundhedsstyrelsen.

Rapporterne findes ligeledes på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside.

 

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Under indgrebet kan patienter – på behandlingsområdet – opleve fornemmelsen af, at det trækker, hiver og niver let. Der kan også opleves en følelse af intens kulde, prikken, svie, smerter samt kramper.1 Dette aftager, efterhånden som området bliver følelsesløst.1

Efter proceduren omfatter typiske bivirkninger rødme, hævelse, bleghed, blå mærker, fasthed, prikken, svie, ømhed, kramper, smerter, kløe, hudfølsomhed og følelsesløshed. Følelsesløsheden kan vare i op til flere uger. Der kan opstå en fornemmelse af fylde bagerst i halsen efter submental behandling. Følgende sjældne og meget sjældne bivirkninger har følgende incidensrater (omtrentlige forekomster pr. antal behandlinger): paradoxical hyperplasi (1/3000 [0,033%]); sent forekommende smerter (1/6000 [0,017%]); alvorlige smerter (1/6000 [0,017%]); hyperpigmentering (1/11000 [0,009%]); frysebrænding (1/15000 [0,006%]); demarkation af behandlingsområde (1/20000 [0,005%]); vasovagale symptomer (1/30000 [0,003%]); subkutan induration (1/30000 [0,003%]); kold panniculitis (1/60000 [0,002%]) og brok (1/185000 [0,001%]).1,3

CoolSculpting®-behandlingen er ikke velegnet til alle. Patienter bør ikke vælge CoolSculpting®-behandlingen, hvis de lider af kryoglobulinæmi, kold agglutinin-sygdom eller paroxysmal kold hæmoglobinuri.1 CoolSculpting®-behandlingen er ikke en behandling for overvægt.2

Referencer:

Patientinformation om behandling med Coolsculpting – version 11-01-2022